Etken Çatı – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Etken Çatı – Dilbilgisi Terimleri / Active Voice – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda Etken Çatı (Active Voice) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir fiilin etken çatıya sahip olduğunu söyleyebilmemiz için bir öznenin o eylemi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Örneğin;
active_voice1

 

 

 

 

Etken çatı fiilin öznenin eylemi ne zaman gerçekleştirdiğini gösteren bir özelliğidir. Tam tersi duruma, yani eylemin cümlenin öznesi tarafından yapılmadığı duruma edilgen çatı denmektedir. Örneğin;

passive_voice2

 

 

 

 

Etken çatıda fiillerine örnekler
Eğer bir fiil etken çatılı ise daha önce de belirttiğimiz gibi özne eylemi gerçekleştirendir:

Curiosity killed Madam Marry. – Merak Bayan Marry’i öldürdü.
Özne nedir? ‘Curiosity
Eylemi gerçekleştiren kimdir?
Bu örnekte fiil ‘to kill’dir. ‘Curiosity’ öznesinin bu eylemi gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden ‘kiiled’ etken çatılı bir fiildir.

The old man tripped while walking.Yaşlı adam yürürken tökezledi.
Özne nedir? ‘The old man
Eylemi gerçekleştiren kimdir?
Bu cümlede fiil ‘to trip’dir. ‘The old man’ öznesinin bu eylemi gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden ‘tripped’ fiili etken çatılı bir fiildir.

Ancak bazı durumlarda öznenin eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlamak o kadar da kolay olmayabilir. Şu örneği ele alalım:
The old man was seen tripping while he walked. – Yaşlı adamın yürürken tökezlediği görüldü.
Özne nedir? ‘The old man
Eylemi gerçekleştiren kimdir?
Bu cümlede fiil ‘to see’dir. Ancak ‘the old man’ bu cümlede ‘to see’ eylemini gerçekleştiren özne değildir. Bu yüzden ‘was seen’ edilgen çatılı bir fiildir.

Son örnekte görüldüğü gibi ‘the old man’ cümledeki eylemi gerçekleştiren özne konumunda değildir. Eylem yaşlı adamın tökezlediğini gören bilinmeyen bir özne tarafından gerçekleştirilmiştir.

Etken çatıya diğer örnekler:
The bird soared into the sky.Kuş aniden gökyüzüne yükseldi.
I am happy.Mutluyum. (Olmak yani ‘to be’ fiilinin tüm dillerde en yaygın kullanılan eylem olduğunu unutmayın.)
The little girl chased the butterfly with a net. – Küçük kız bir ağla kelebeği kovaladı.