Etken Cümle – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Etken Cümle – Dilbilgisi Terimleri / Active Sentence – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda Etken Cümle (Active Sentenceile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir etken cümleyi basitçe; bir öznenin eylemi gerçekleştirdiği bir cümle olarak açıklayabiliriz. Bir etken cümle edilgen bir cümlenin tersidir. Örneğin;
The monkey ate all the bananas. – Maymun bütün muzları yedi.
Bu örnekte ‘the monkey’ cümlenin öznesidir. Maymun yeme eylemini gerçekleştiren özne konumundadır.

Bu cümleyi edilgen yapısı ile karşılaştıralım:

The bananas were eaten by the monkey.Muzlar maymun tarafından yendi.
Bu örnekte ‘the bananas’ fiilin bildirdiği eylemi yerine getiren özne konumunda değildir. Aksine bu eylem onlara yapılmıştır ve bu yüzden edilgenlikten söz etmekteyiz.

Aşağıda etken cümlelere verdiğimiz örnekler yer almaktadır:
My mother is cleaning the house all day.
Bu cümlede ‘my mother’ temizleme eylemini gerçekleştiren özne konumundadır.
Ali broke the piano.
James spoke without permission.