Eylemlik – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Eylemlik – Dilbilgisi Terimleri / Infinitive – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda eylemlik (infinitiveile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Dilimizde eylemlik ya da mastar olarak bilinen ‘infinitive form’ İngilizce bir fiilin temel halidir. Hiçbir çekimi olmayan fiiller eylemlik olarak adlandırılır. Kısaca sözlükte yer aldığı halidir de diyebiliriz.

İngilizcede eylemliklerin başına çoğu zaman ‘to’ gelir. Örneğin ‘to do, to sleep, to walk’ gibi. Ancak her zaman ‘to’ almak zorunda değildir. Örnekleri inceleyelim;

You need to ask me first.
İlk önce bana sormak gerekir.
(Bu cümledeki gibi bir eylemlik ‘to’ ile kullanılırsa tam eylemlik olarak adlandırılır.)

You must ask me first.
İlk önce bana sormalısın.
(Görüldüğü gibi bazı fiillerden sonra ‘to’ gelmez.)

They ask me first.
İlk önce bana sorarlar.
(Bu cümlede ise eylemlik yoktur. Bu cümlede sadece esas eylem, çekimli bir fiil vardır.)

Eylemliklerin önüne gelen ‘to’ bir edat değildir. Eylemlilik ya da mastar işareti olarak bilinir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi çekimsiz fiillere eylemlik denir. Yani bir cümlenin esas fiili bir eylemlik olamaz.
Eylemlikler bir isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılabilirler.

İsim olarak Eylemlikler – Examples of Infinitives as Nouns

To sing was her passion. (Singing was her passion)
Şarkı söylemek onun tutkusuydu.

I like to sing. (I like hunting)
Şarkı söylemeyi severim.

Sıfat olarak Eylemlikler – Examples of Infinitives as Adjectives

Eylemlikleri sıfat olarak düşünürken sıfatların isimleri niteleyen kelimeler olduğunu unutmamız gerekmektedir. Aşağıdaki örneklerle bu durumu açıklamaya çalışalım.

Give him a toy to play. (Give him a toy that he can play.)
Ona oynayabileceği bir oyuncak ver.

I need a volunteer to help me improve the project. (I need a volunteer who is prepared to help me improve the project.)
Projeyi geliştirmemde bana yardımcı olacak bir gönüllüye ihtiyacım car.

Zarf olarak Eylemlikler – Examples of Infinitives as Adverbs

Eylemlikleri zarf olarak düşünürken zarfların fiilleri niteleyen kelimeler olduğunu unutmamız gerekmektedir. Aşağıdaki örneklerle bu durumu açıklamaya çalışalım.

I came back to help. (I came back so I could help)
Yardım etmek için geri geldim.

I will finish this project to set an example. (I will finish this project so I can set an example)
Bu projeyi örnek olması için bitireceğim.

Yalın Eylemlikler (‘to’ almamış)

Daha önce çoğu eylemliğin kendinden önce ‘to’ aldığını ifade etmiştik. Ancak bazı durumlarda da ‘to’ düşer. Bu, çoğunlukla eylemliğin ‘can, could, may, might, must, shall, should, will’ ya da ‘would’ gibi ‘modal verb’ten sonra geldiği durumlarda gerçekleşir. Örnek verecek olursak;

infinitive_form

You should go home.
Eve gitsen iyi olur.

We might come by Sunday.
Pazara gelebiliriz.

Modal fiillerin dışında yalın eylemlikler ‘feel, hear, help, let, make, see’ ya da ‘watch’ gibi fiillerden sonra geldiği durumlarda da karşımıza çıkabilir. Örneğin;

infinitive_form1

I helped my friend escape.
Arkadaşımın kaçmasına yardım ettim.

They watched us repair the car.
Arabayı tamir edişimizi izlediler.