Family – İngilizce Aile Quiz


Family – İngilizce Aile Quiz

  1. mother and father = ?

  1. grandmother and grandfather = ?

  1. brothers and sisters = ?

  1. My gransparents’ child is my …………………….
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  1. My aunt’s and uncle’s children are my ……………….

  1. I’m a boy and I am my mother’s …………………..

  1. I’m a girl and I’m my parents’ ………………

  1. I have two brothers and two sisters, they are my ………………..

  1. “cousin”

  1. “aunt” 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.