Feelings and Emotions – İngilizce Duygular ve Hisler Örnek Cümleleri


– I feel happy on Saturdays, because it’s holiday.
(Cumartesi günleri mutlu hissederim, çünkü tatil.)

– I feel angry when someone lies to me.
(Biri bana yalan söyleyince sinirli hissederim.)

– She got a bad grade from the exam. She is upset.
(Sınavdan kötü bir not aldı. Üzgün.)

– My hamster died. I’m depressed.
(Hamsterım öldü. Depresyondayım.)

– She is cheerful today.
(O bugün neşeli.)

– The weather is very good, I feel so energetic.
(Hava çok güzel, çok enerjik hissediyorum.)

– I don’t want to talk to you now, because I’m aggressive and I can break your heart.
(Şu anda seninle konuşmak istemiyorum, çünkü agresifim ve kalbini kırabilirim.)

– I am moody today.
(Bugün modum düşük.)

– I’m so excited that I can’t even say my name now.
(O kadar heyecanlıyım ki şu an kendi adımı bile söyleyemem.)

– The lesson was boring. I was bored.
(Ders sıkıcıydı. Sıkılmıştım.)

– Why are you making noise in the dark?! I’m so scared!
(Neden karanlıkta ses yapıyorsun?! Çok korktum!)

– She is so nervous, because she is waiting for her blood test results.
(O çok gergin, çünkü kan testi sonuçlarını bekliyor.)

– I’m so worried. Don’t come home so late ever again.
(Çok endişelendim. Bir daha eve bu kadar geç gelme.)

– I’m afraid, because there’s a spider in the livingroom.
(Korkuyorum. Çünkü oturma odasında bir örümcek var.)

– Are you excited about your trip to Baku?
(Bakü seyahatin için heyecanlı mısın?)

– Kids are enthusiastic about the amusement park.
(Çocuklar lunapark için hevesliler.)

– You are being envious now, because I am better than you.
(Şu anda kıskançlık yapıyorsun, çünkü senden daha iyiyim.)

– I had an accident and I am feeling terrible right now.
(Bir kaza geçirdim ve şu anda berbat hissediyorum.)

– This Project is wonderful, I’m really glad.
(Bu proje mükemmel, gerçekten memnum oldum.)

– He is confused about his future.
(Geleceği konusunda kafası karışık.)

– Please, don’t be so hopeless and pessimistic.
(Lütfen bu kadar umutsuz ve karamsar olma.)

– Actually I’m an optimistic person but even I don’t think this situation will be okay.
(Aslında iyimser biriyimdir ama ben bile bu durumun düzeleceğini sanmıyorum.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.