Feelings and Emotions – İngilizce Duygular ve Hisler Quiz


Feelings and Emotions – İngilizce Duygular ve Hisler Quiz

  1. I feel great when I’m ………..

  1. I feel ………… when you lie to me.

  1. I feel depressed when I’m ………………
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  1. I feel …………… when our team wins.

  1. I feel …………… when you don’t come home on time.

  1. I feel …………….. when I get bad grades.

  1. I feel ……………… when I get good grades.

  1. My mother gets ……………. when I play football at home.

  1. I feel ……………….. when I’m cheerful.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  1. I feel ……………….. when I’m cheerful. 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.