Festivals – İngilizce Festivaller Testi


Festivals – İngilizce Festivaller Testi

  1. When is Victory Day?

  1. ……………………………. is on the 29th of October.

  1. When is Youth and Sports Day?

  1. Diwali is celebrated in …………………….

  1. Cinco de Mayo is celebrated on ………………………

  1. ……………………………...... is celebrated on the 23rd of April.

  1. ………………………. and ……………………………. are religious festivals.

  1. Which is not a national festival?

  1. Atatürk Memorial Day is on ………………………..

  1. People in Turkey eat meat on …….…………………… 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.