Fiil Kökü – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Fiil Kökü – Dilbilgisi Terimleri / Verb Root – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda fiil kökü (verb rootile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Dildeki fiillerin sözlükte yer alan yalın hallerine verb root yani fiilin kök hali denir. İngilizcede fiilin kökü ile mastar hali aynı değildir. Infinitive yani mastar hal takısı olan ‘to’ olmadan ve herhangi bir sonek almamış fiile kök fiil denir.

Fiil Köküne Örnekler – Examples of Verb Root

Aşağıda fiil köklerine örnekler verilmiştir, inceleyiniz.

sleepuyumak
(Bu fiil kökünden ‘sleeps, slept, sleeping’ gibi biçimler çıkabilir.)

doyapmak
(Bu fiil kökünden ‘does, did, doing, done’ gibi biçimler çıkabilir.)

playoynamak
(Bu fiil kökünden ‘plays, played, playing’ gibi biçimler çıkabilir.)

walkyürümek
(bu fiil kökünden ‘walks, walked, walking’ gibi biçimler çıkabilir.

Fiil Kökü Geniş Zaman Çekimi ile Genelde Aynıdır – The Verb Root Is the Same as Most of the Present Tense

Üçüncü tekil şahıs haricindeki tüm geniş zaman çekimlerinde fiil kökünü görmemiz mümkündür. Örnek verecek olursak;

Çekim

1. Örnek

2. Örnek

1.  tekil şahıs

I go

I eat

2.  tekil şahıs

You go

You eat

3.  tekil şahıs

He goes
She goes
It goes

He eats
She eats
It eats

1.  çoğul şahıs

We go

We eat

2.  çoğul şahıs

You go

You eat

3.  çoğul şahıs

They go

They eat