Future Perfect Continuous Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri


FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE SAMPLE SENTENCES

(Future Perfect Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri)

 

She will have been teaching for twenty five years by the end of next month.

(Gelecek ayın sonunda 25 yıldır öğretmenlik yapmakta olacak)

 

You will have been travelling all day by the time you arrive here tomorrow evening.

(Yarın akşam buraya geldiğinizde tüm gün seyahat etmekte olacaksınız)

We won’t have been working for a long time until you come back.

(Sen geri gelene kadar uzun süre çalışmakta olmayacağız)

I am afraid she won’t have been waiting there.

(Korkarım orada beklimekte olmayacak)

 

 

How long will they have been learning English by the time they graduate from this school?

(Bu okuldan mezun olduklarında ne kadar süredir İngilizce öğrenmekte olacaklar?)

Will your father have been driving all day when he arrives home this evening?

(Bu akşam eve geldiğinde baban tüm gün araba sürmüş mü olacak)