Future Perfect Tense Konu Anlatımı


FORM OF FUTURE PERFECT SIMPLE (YAPISI):

 

 

Future perfect tense, gelecekteki belirli bir zamana kadar yapılıp tamamlanacak olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. -mış olacak anlamını verir.  

 

Örneğin:

I will have finished my homework by the time my mother arrives home.

(Annem eve gelene kadar ödevlerimi bitirmiş olacağım)

 

  • Tüm öznelerle will yardımcı fiili kullanılır. Fiilden önce have  getirilir. Fiil V3 (past participle) şekildedir.

 

OLUMLU: Subject + will + have + V3

 

 

I hope I’ll have sold ten cars by the end of this year.

(Umarım bu yılın sonunda on araba satmış olurum)

 

Selma will have been a teacher for 10 years next June.

(Selma gelecek Haziran 10 yıldır öğretmen olacak)

 

We will have eaten our dinner before the match.

(Maçtan önce akşam yemeğini yemiş olacağız)

 

She will have done the preparations before they come.

(Onlar gelmeden önce tüm hazırlıkları bitirmiş olacak)

 

You will have worked here for 15 years before you retire.

(Emekli olmadan önce burada 15 yıl çalışmış olacaksın)

 

By September, I will have gotten my visa.

(Eylül ayına kadar vizemi almış olacağım)

 

OLUMSUZ: Subject + will not + have + V3

 

 

They won’t have come here by 6.

(6’ya kadar gelmiş olmayacaklar)

 

He won’t have learnt a lot by the end of the course.

(Kursun sonunda çok şey öğrenmiş olmayacak)

 

I won’t have cleaned the house before 8.

(Saat 8’e kadar evi temizlemiş olmayacağım)

 

Jack won’t have written the letter by tomorrow.

(Jack yarına kadar mektubu yazmış olmayacak)

 

They won’t have recieved their gifts by Friday.

(Cuma gününe kadar hediyelerini almış olmayacaklar)

 

SORU: will + subject + have + V3

 

Will you have completed the report by the time the meeting starts?

(Toplantı başlayana kadar raporu tamamlamış olacak mısın?)

 

Cevaplar şu şekilde olabilir:

 

B: Yes, I will.

B: No, I won’t.

 

Will they have gone to Istanbul?

(İstanbul’a gitmiş olacaklar mı?)

 

Will he have found a job by June?

(Hazirana kadar iş bulmuş olacak mı?)

 

Will you completed your work by then?

(O zamana kadar işini tamamlamış olacak mısın?)

 

Will she have arrived to the cinema by the time the film starts?

(Film başlayana kadar sinemaya gitmiş olacak mı?)

 

USE OF FUTURE PERFECT SIMPLE (KULLANIMI):

 

  1. Gelecekte belirlenen bir zamandan önce tamamlanacak eylemler:

 

I’ll have finished the book by tomorrow morning.

(Yarın sabaha kadar kitabı bitirmiş olacağım)

 

You’ll have learnt a lot of things by the time you finish this course.

(Bu kursu bitirdiğinde çok şey öğrenmiş olacaksın)

 

I hope I’ll started working and bought a house in two years.

(Umarım iki yıl içinde çalışmaya başlamış ve bir ev almış olurum)

 

The city will have changed a lot when I return.

(Döndüğümde şehir çok değişmiş olacak)

 

I will have bought a yatch in a few years’ time.

(Bir kaç yıl içinde bir yat almış olacağım)

 

Sue will have arrived home by then.

(O zamana kadar Sue eve ulaşmış olacak)

 

FUTURE PERFECT SIMPLE TIME WORDS (ZAMAN KELİMELERİ):

 

before, by, by then, in a few years’ time, by the time, when

 

 

FUTURE PERFECT SIMPLE İLE EN SIK KULLANILAN FİİLLER ve ÇEKİMLERİ

 

ask- will have asked

call- will have called

work- will have worked

finish- will have finished

have- will have had

do- will have done 

say- will have said

come- will have come

take- will have taken

go- will have gone

 

ÖRNEK CÜMLELER

 

Olumlu Olumsuz Soru
I will have finished my report by 10. (10’a kadar raporumu bitirmiş olacağım) I won’t have announced the results by tomorrow. (Yarına kadar sonuçları duyurmuş olmayacağım) Will you have finished your tasks by 5? (5’e kadar görevlerini bitirmiş olacak mısın?)
They will have called us in two hours. (İki saate kadar bizi aramış olacaklar) They won’t have heard the news by tomorrow. (Yarına kadar haberleri duymuş olmayacaklar) Will your mother have come by tonight? (Annen akşama kadar gelmiş olacak mı?)
We will have bought a new car in three years. (Üç yıla kadar yeni bir araba almış olacağız) I won’t have eaten lunch by 3. (Saat 3’e kadar öğle yemeğimi yemiş olmayacağım) Will they have saved enough money? (Yeteri kadar para biriktirmiş olacaklar mı?)
She will have become a doctor by the time you see her again. (Sen onu tekrar görene kadar o doktor olmuş olacak) We won’t have finished our work by the time our boss comes. (Patronumuz gelene kadar işimizi bitirmiş olmayacağız) Will you have left home by the time I arrive? (Ben gelene kadar sen evden gitmiş olacak mısın?)
He will have arrived in England by 5. (5’e kadar İngiltere’ye varmış olacak) He won’t have arrived in England by 5. (5’e kadar İngiltere’ye varmış olmayacak) Will she have called her friend by tomorrow? (Yarına kadar arkadaşını aramış olacak mı?)

 

 

ALIŞTIRMALAR 

 

 

1- By August, I _______ (to buy) a new car.

 

2- She _____  (to bring) my book by next week.

 

3- We _____ (to arrive) home by 8 o’clock.

 

4- By then, they _____ (to watch) the film.

 

5- By the end of this year, I _____ (to work) here for 10 years.

 

6- I hope the rain ______ (stop) before evening.

 

7- Next week, I _____ (to live) here for five years.

 

8-My mother ______ (to finish) cooking by the time my father gets home.

 

9- They ______ (not to tidy) the room by then.

 

10- You _____ (not to wash) the dishes by the time they come.

 

Answers:

1- will have bought / 2- will have brought / 3- will have arrived / 4-will have watched / 5- will have worked / 6- will have stopped / 7- will have lived / 8- will have finished / 9- won’t have tidied / 10- won’t have washed

 

Future Perfect Tense Testi