Geçmiş Hâl – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Geçmiş Hâl – Dilbilgisi Terimleri / Past Form – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda geçmiş durum (past form) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede fiilin beş hâlinden biri olan ‘past form’ yani geçmiş hâl ‘simple past’ zamanını göstermek için kullanılan bir zamandır.
Genel olarak bir fiili geçmiş hâle dönüştürmek için kullanabileceğimiz genel geçer bir kural yoktur. Bu durum fiilin düzenli ya da düzensiz olup olmamasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Düzenli fiiller geçmiş hâle çekilmek istendiğinde fiillerin sonuna ‘-ed’ ya da ‘-d’ eklenir. Düzensiz fiillerin geçmiş hâlleri çok farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Dâhil

Düzenli Fiillerin Geçmiş Hâle Çekilmesi – The Past Form of Regular Verbs
Aşağıda düzenli fiillerin çekimleri ve açıklamaları tablo olarak verilmiştir.

Mastar Hâli

Geçmiş Hâli Açıklama

to play
oynamak

played

-ed eklenmiştir

to bake
pişirmek

baked

-d eklenmiştir

to reply
cevaplamak

replied

-ed eklenmiş ancak yazım kuralı gereği y –i ‘ye dönüşmüştür.

to submit
sunmak
arz etmek
vermek
submitted

-ed eklenmiş ancak yazım kuralı gereği t ikilemiştir. Bir fiilde vurgu sonda ve fiilin sonu bir sessiz bir sesli ve tekrar bir sessiz ile biterse sondaki sessiz harf iki defa yazılır.

 

Düzensiz Fiillerin Geçmiş Hâle Çekilmesi – The Past Form of Irregular Verbs
Aşağıda bir kaç düzensiz fiilin çekimleri ve açıklamaları tablo olarak verilmiştir.

Mastar Hâli

Geçmiş Hâli

Açıklama

to cut
kesmek

cut

Geçmiş hâli mastar hâli ile aynı olan fiil

to sit
oturmak

sat

Geçmiş hâli mastar hâlinden bir harf farklılık gösteren fiil

to go
gitmek

went

Geçmiş hâli mastar hâlinden tamamen farklılık gösteren fiil

 

Fiilin Beş Hâli – The Five Verb Forms
Daha önce bahsettiğimiz fiilin beş hâli aşağıda bir tablo olarak verilmiştir, inceleyiniz.

Fiil Türü

Yalın Hâl /
Mastar hâl

   3. tekil şahıs geniş zaman çekimi  /
“-s” hâli olarak da bilinir

Geçmiş Hâl
Fiilin 2. Hâli     

  Ortaç Hâl /
“-ing” hâli olarak da bilinir 

3. Hâli

Düzenli

to play
oynamak

plays

played

playing

played

Düzenli

to use
kullanmak

uses

used

using

used

Düzenli

to marry
evlenmek

marries

married

marrying

married

Düzensiz

to bring
getirmek

brings

brought

bringing

brought

Düzensiz

to run
koşmak

runs

ran

running

run

Düzensiz

to fall
düşmek

falls

fell

falling

fallen

Düzensiz

to drink
içmek

drinks

drank

drinking

drunk