Geçmiş Zaman – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Geçmiş Zaman – Dilbilgisi Terimleri / Past Tense – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda geçmiş zaman (past tense) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Geçmişteki bir olay ya da durumu anlatmak için kullanılan zamana past tense yani geçmiş zaman adı verilir. Örnek verecek olursak;

I talked to him. (past event)
Onunla konuştum. (geçmiş eylem)

I was very ill. (past state of being)
Çok hastaydım. (geçmiş durum)

Bir eylemin zamanı eylemin ne zaman gerçekleştiğine bağlı olarak değişiklik gösterir. İngilizcede üç ana zaman vardır. Bunlar:

Geçmiş Zaman – Past Tense
Şimdiki Zaman – Present Tense
Gelecek Zaman – Future Tense

Bu zamanlardan ilki olan geçmiş zamanın daha iyi kavranmasına yönelik hazırlanmış grafiği aşağıda bulabilirsiniz.

simple_past_tense

Diğer Geçmiş Zamanlar
Dört geçmiş zamandan biri olan geçmiş zaman dışında aşağıdaki tabloda verilen zamanlar vardır.

Dört Geçmiş Zaman

Örnekler

simple past tense

I fell

past progressive tense

I was falling

past perfect tense

I had fallen

past perfect progressive tense

I had been falling

Aşağıdaki tabloda ise yukarıda verilen dört zamana örnekler ve kullanım yerlerine açıklamalar getirilmiştir.

Dört Geçmiş Zaman

Örnekler

Kullanımı

simple past tense

I did.

Geçmiş Zaman yani The simple past tense geçmişte başlayıp geçmişte bitmiş eylemleri bildirmek için kullanılır.

past progressive tense I was doing.

Sürekli Geçmiş Zaman yani The past progressive tense geçmişteki sürekli bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

past perfect tense

I had done.

Mişli Geçmiş Zaman yani The past perfect tense özellikle bir eylemin başka bir eylemden önce bittiğinin vurgulanmak istendiği durumlarda kullanılır.

past perfect progressive

I had been doing.

Sürekli Mişli Geçmiş Zaman yani The past perfect progressive tense geçmişte sürekli bitmiş bir eylemi ifade etmek için kullanılır.