Gelecek Zaman – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Gelecek Zaman – Dilbilgisi Terimleri / Future Tense – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda gelecek zaman (future tenseile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede ‘future’ zamanı gelecekte meydana gelecek eylemler ve durumlar için kullanılır. Açıklamalı örnekler aşağıda verilmiştir, inceleyiniz.

Örnekler – Examples of the Future Tense

Aşağıda bu zamanda kurulmuş örnek cümlelere yer verilmiştir. ‘Future tense’ yapıları koyu ile yazılmıştır.

I will send you the files.
Dosyaları sana göndereceğim.

I will be there tomorrow.
Yarın orada olacağım.

I will not send you the files.
Dosyaları sana göndermeyeceğim.

I will not be there tomorrow.
Yarın orada olmayacağım.

Will you send me the files?
Dosyaları bana gönderecek misin?

Will you be there tomorrow?
Yarın burada olacak mısın?

Aşağıda bu zamanın kavranmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz bir tabloya yer verdik, inceleyiniz.

ada

İngilizcede gelecek zamanlar eylemin sürekli olup olmamasına göre ayrılırlar. Aşağıdaki tabloda İngilizcedeki dört gelecek zaman bir arada örnekleri ve kullanımları ile verilmiştir.

Ayrıntılı konu anlatımı için ilgili bağlantılara tıklayınız.

 

Gelecek Zamanlar Örnekler Kullanımı
Simple Future Tense ·         I will do.

·         They will celebrate their anniversary by flying to La.

Gelecek zamanlardan bu ilki genel olarak gelecekte gerçekleşecek durum ve eylemler için kullanılır.
Future Progressive Tense ·         I will be doing.

·         The Fire Circus will be performing in Berlin for the next 2 weeks.

Bu zaman gelecekte sürekli olarak devam edecek olaylar için kullanılır.
Future Perfect Tense ·         I will have done.

·         By the time she arrives, they will have finished the meal.

Bu zaman gelecekte belli bir noktada tamamlanmış olacak eylemler için kullanılır.
Future Perfect Progressive ·         I will have been doing.

·         In May next year, we will have been working together for 10 years.

Bu zaman gelecekte süregelmiş bir eylemin gelecekte belli bir noktada tamamlanacağı durumlar için kullanılır.