Gelecekte Bitmişlik – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Gelecekte Bitmişlik – Dilbilgisi Terimleri / Future Perfect – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda gelecekte bitmişlik (future perfectile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede ‘future perfect’ zamanı gelecekte bir noktada tamamlanmış olacak eylemler için kullanılır ve ‘gelecekte bitmişlik’ ifade eder. Bu zamanda kurulan cümlelerde genellikle bir zaman ifadesi yer alır ve gelecekteki o noktayı belirtir.

Örnekler – Examples of the Future Perfect Tense

Aşağıda bu zamanda kurulmuş örnek cümlelere yer verilmiştir. ‘Future perfect’ yapıları koyu ile yazılmıştır.

By the time we arrive there, they will have finished the meal.
Biz oraya vardığımızda yemeği bitirmiş olacaklar.
(‘by the time we arrive there’ ifadesi gelecekteki o noktayı belirtmektedir.)

Looks like she will have read every magazine in the waiting room before she sees the doctor.
Görünüşe göre doktorunu görmeden önce bekleme odasındaki tüm dergileri okumuş olacak.

Will they have finished the meal by the time we arrive there?
Biz oraya vardığımızda yemeği bitirmiş olurlar mı?

Will she have read every magazine in the waiting room before she sees the doctor?
Doktorunu görmeden önce bekleme odasındaki tüm dergileri okumuş olur mu?

Aşağıda bu zamanın kavranmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz bir tabloya yer verdik, inceleyiniz.

future_perfect_tense