Gelecekte Sürekli Bitmişlik – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Gelecekte Sürekli Bitmişlik – Dilbilgisi Terimleri / Future Perfect Progressive – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda gelecekte sürekli bitmişlik zamanı (future perfect progressiveile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede ‘future perfect progressive’ zamanı gelecekte bir süre devam ederek belli bir noktada sonlanacak eylemler için kullanılır ve ‘sürekli bir geleceğin bitmiş olacağını’ ifade eder.

Örnekler – Examples of the Future Perfect Progressive Tense

Aşağıda bu zamanda kurulmuş örnek cümlelere yer verilmiştir. ‘Future perfect progressive’ yapıları koyu ile yazılmıştır.

I will have been waiting for more than one hour when his train finally arrives.
Trenden indiğinde bir saatten fazladır seni bekliyor olmuş olacağım.

This time tomorrow, we will have been working together on this project for a week.
Yarın bu saatlerde bu projede bir haftadır beraber çalışıyor olmuş olacağız.

I will not have been waiting for more than one hour when his train finally arrives.
Trenden indiğinde bir saatten fazladır seni bekliyor olmuş olmayacağım.

This time tomorrow, we will not have been working together on this project for a week.
Yarın bu saatlerde bu projede bir haftadır beraber çalışıyor olmuş olmayacağız.

Will you have been waiting for me for more than one hour when my train arrives?
Trenden indiğimde bir saatten fazladır beni bekliyor olmuş olacak mısın?

This time tomorrow, will we have been working together on this project for a week?
Yarın bu saatlerde bu projede bir haftadır beraber çalışıyor olmuş olacak mıyız?

Aşağıda bu zamanın kavranmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz bir tabloya yer verdik, inceleyiniz.

future_perfect_progressive_tense