Geniş Zaman – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Geniş Zaman – Dilbilgisi Terimleri / Present Tense – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda geniş zaman (present tenseile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

The present tense yani geniş zaman genel olarak güncel bir eylem ya da durum bildirir. Ancak geniş zaman bazı durumlarda isminin de çağrıştırdığı üzere geçmiş ve gelecek eylemleri bildirmek için de kullanılabilir.

Geniş Zamana Örnekler – Examples of the Present Progressive Tense
Aşağıdaki örneklerde geniş zaman yapıları koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz.

I swim in the lake every Sunday. (geniş zaman eylemi)
Her Pazar gölde yüzerim.

I am very tired. (geniş zaman durumu)
Çok yorgunum.

The party ends at 5 o’clock. (gelecek eylemi)
Parti saat 5’te biter.

A man walks into a bar. Ouch! (geçmiş eylemi)
Bir adam bara girer. Ah!

Bir fiilin zamanı eylemin ne zaman gerçekleştiğine bağlı olarak belirlenir. İngilizcedeki üç an zaman;

Geçmiş Zaman – Past Tense
Geniş Zaman – Present
Tense
Gelecek Zaman – Future
Tense olarak sıralanabilir.

Geniş Zaman Türlerine Örnekler – Examples of the Types of Present Tense
Geniş zamanlarda kendi aralarında eylemin sürekli ya da tamamlanmış olup olmamasına göre ayrılırlar.

Dört Geniş Zaman

Örnekler

Kullanımı

Simple Present Tense
basit geniş zaman

·         I do.

·         I like milk.

·         The bus gets in at 3 o’clock.

Basit geniş zaman;
Alışkanlık ve genel geçer bilgileri aktarmak için,
Planlı gelecek eylemlerini aktarmak için ve
Hikâye anlatımlarında kullanılır

Present Progressive Tense
Şimdiki Zaman

·         I am doing.

·         Larry is looking for a job

Şimdiki zaman içinde bulunulan zamanda devam etmekte olan sürekli eylemleri anlatmak için kullanılır.

Present Perfect Tense
Yakın Geçmiş Zaman

·         I have done.
I have run three kilometres.

Yakın geçmiş zaman geçmişte başlayıp içinde bulunulan zamanda hala devam etmekte olan eylemleri aktarmak için kullanılır.

Present Perfect Progressive
Sürekli Yakın Geçmiş Zaman

·         I have been doing.

·         I have been relying on a pay rise to pay my mortgage loan.

Sürekli yakın geçmiş zaman:
Geçmişte başlayıp şu anda da devam eden eylemler ya da
Geçmişte başlamış ancak henüz bitmiş eylemleri aktarmak için kullanılır.

Geniş Zamanı Anlamak
Aşağıda geniş zamanın daha iyi anlaşılmasına yönelik hazırlanmış bir grafiğe yer verilmiştir, inceleyiniz.

simple_present_tense