Geniş Zaman (Simple Present Tense) – Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) Testi-2


For the questions below, please choose the best option.(Aşağıdaki sorular için en uygun cevabı seçiniz.)

1-      He……..listening to the radio right now.

2-      He………listen to the radio every evening.

3-      We …………………. watching a television program now.

4-      We …………………. watch television every day.

5-      They …………………. study their lessons after class.

6-      They …………………. studying their lessons right now.

7-      It ………………….. raining very hard right now.

8-      It ……………………rain very much during the summer.

9-      Mr. Yılmaz ………………… eating his lunch now.

10-      Mr. Yılmaz ………………… always eat at that place.Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.