Gereksiz Tekrar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Gereksiz Tekrar – Dilbilgisi Terimleri / Tautology – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda gereksiz tekrar (tautologyile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Cümlede gereksiz yere yapılan tekrarlara tautology yani gereksiz tekrar adı verilir.

Örnekler – Examples of Tautology
Aşağıda bu kavrama yönelik hazırlanmış örnek cümleler yer almaktadır.

I left at 5 am in the morning.
Saat sabah 5’te çıktım.
(saatten sonra kullanılan ‘am’ ifadesi zaten sabah saati olduğunu belirtmektedir, ondan sonra kullanılan ‘in the morning’ gereksiz bir ifadedir.)

According to him, he thinks the plan worth a try.
Ona göre, o planın denemeye değer olduğunu düşünüyor.
(‘according to him’ ile ‘he thinks’ ifadeleri aynı şeyi ifade etmektedir.)

She was a light-haired blonde.
Açık renkli saçları olan bir sarışındı.

Our first priority is to be more visible in the market.
İlk önceliğimiz piyasada daha görünür olmaktır.