Gündelik Anlatım – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Gündelik Anlatım – Dilbilgisi Terimleri / Colloquialism – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda gündelik anlatım (colloquialismile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Resmi olmayan konuşmalar ve herkesçe bilinen ifadelerin sıkça kullanıldığı durumlar gündelik anlatım kapsamına girer.Gündelik ifadeler her ne kadar günlük yaşamda kabul edilir olsa da resmi nitelik taşıyan yazılarda kullanımı doğru olmaz.
Konuşma dilinde yer alan ifadeler genelde sözlük anlamlarının dışındadır. Bu özelliği ile deyimler sınıfına girebilirler. Örnekler verecek olursak;

It will be a cold day in hell when that happens.Bu asla olmayacak.
I’m trying to sleep here, buzz off will you?Burada uyumaya çalışıyorum, defolup gider misini?
All of a sudden he got up and walked out.Birdenbire kalktı ve çıktı gitti.
Of course he knew, he wasn’t born yesterday.Elbette biliyordu, o dünkü çocuk değil.
She was devoted to her books, which were in apple-pie order.Derli toplu duran kitaplarına çok düşkündü.