Güzel Adlandırma – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Güzel Adlandırma – Dilbilgisi Terimleri / Euphemism – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda güzel adlandırma (euphemismile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede kaba ya da küçük düşürücü kelimelerin yerine daha kabul edilebilir kelimelerin kullanılmasına ‘euphemism’ yani ‘güzel adlandırma’ denir. Aşağıda güzel adlandırmaya örnekler verilmiştir, inceleyiniz.

Güzel Adlandırmaya Örnekler – Examples of Euphemisms

When did your grandfather die?
Deden ne zaman öldü?
Bu örnekte ‘die – ölmek’ ifadeleri yerine güzel adlandırmayla aşağıdaki ifadeler kullanılabilir:
When did your grandfather pass away?
Deden ne zaman vefat etti?

I think she is unemployed now.
Sanırım artık işsiz.
Bu örnekte ‘unemployed – işsiz’ ifadeleri yerine güzel adlandırmayla aşağıdaki ifadeler kullanılabilir:
I think she is between jobs now.
Sanırım o iş arıyor.

My father is losing his hair.
Babam kelleşiyor.
Bu örnekte ‘losing hair – kelleşiyor’ ifadeleri yerine güzel adlandırmayla aşağıdaki ifadeler kullanılabilir:
My father is a little thin on top.
Babamın saçları seyrekleşiyor.

Aşağıda verilen tabloda sık kullanılan güzel adlandırma ifadelerine örnekler verilmiştir.

   

 yerine 

 

 

 

euphemism
visually impaired visually challenged
too old to function effectively over the hill
has died didn’t make it
mad lost his marbles
has died kicked the bucket
is pregnant knocked up
you’re fired letting you go
disabled differently abled
stupid cognitively challenged
mad a few sandwiches short of a picnic