Haber Kipi – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Haber Kipi – Dilbilgisi Terimleri / Indicative Mood – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda haber kipi (indicative moodile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir şeyi bildirmek ya da soru sormak için kullanılan fiil haline İngilizcede ‘indicative mood’ yani bildirme ya da haber kipi adı verilir. Örnek verecek olursak;

I dance every Sunday.
Her Pazar dans ederim. (Bu örnekte fiil haber kipindedir.)

Dance for us, Daniel.
Daniel bizim için dans et. (Bu örnekte ise fiil haber değil emir kipindedir.)

Günlük kullanımda cümlelerin büyük bir çoğunluğu haber kipindedir.

The weather is nice today.
Hava bugün güzel.

I’ve stopped during the first lap.
İlk turda durdum.

Is that a sardine?
O sardalye balığı mı?

That was hot. Did you like it?
Acılıymış. Sen sevdin mi?
(Bu örnekte ilk cümle haber kipinde iken ikinci cümle soru tümcesidir. )

Kip Nedir?

Bir fiilin kipi onun bir bilgi veya soru mu bir emir mi ya da bir dilek, istek mi ifade ettiğini belirlemede rol oynayan kalıplara denir. Filler kiplere geçici olarak girerek yargı, niyet veya zamana göre ayrılırlar.

Diğer Kipler

Aşağıda diğer kiplerin kısa açıklamaları ve örnekleri verilmiştir. Daha ayrıntılı açıklama ve örnekler için ilgili bağlantıyı izleyin.

Emir Kipi – The Imperative Mood

Bu kip bir emir veya istek bildirir. Örneğin;

Wash the car!
Arabayı yıka!

Please wash the car.
Arabayı yıka lütfen.

Emir kipinin daha ayrıntılı açıklama ve örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

İstek Kipi – The Subjunctive Mood

Bu kip bir dileği veya isteği bildirir. Örneğin;

I suggest that Ben wash the car.
Bence arabayı Ben yıkasın.

I propose that Ben be made to wash the car.
Arabanın Ben’e yıkatılmasını öneriyorum.

If I were there, I would wash the car.
Orada olsaydım arabayı yıkardım.

İstek kipinin daha ayrıntılı açıklama ve örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.