Hece – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Hece – Dilbilgisi Terimleri / Syllable – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda hece (syllable) ile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Ağızdan tek seferde çıkan kesintisiz tek parça ses yapısına syllable yani hece denir. Ağzın bir hareketiyle bir defada söylenebilen bu sözcük parçalarının kökü bir ya da daha fazla harf ile bir sesliden oluşur.

Hecelere Örnekler – Examples of Syllables
Her bir hece bir sesli oluşturur. Örneğin;

un·be·liev·a·bleinanılmaz
(beş heceden oluşan bir ön ve bir sonekli kelime.)

com·part·mentbölme
(üç heceli bir kelime)

Örneklerden de görülebileceği üzere her hecede bir sesli harf vardır ancak bu durum her zaman böyle değildir. Örneğin ‘flyby’ kelimesinde hiç sesli harf yoktur ya da ‘myths’ kelimesinde. Ancak yine de örneğin ‘fly-by’ kelimesi iki heceden oluşmaktadır çünkü sesletim olarak (flay bay) sesli harf barındırmaktadır.