Ielts Videoları

IELTS Sınavı Videoları

Ielts Dilbilgisi – Gramer Videoları

Ielts Kelime Videoları

Ielts Yazı Becerisi Videoları

IELTS Konuşma Becerisi ve Telaffuz Videoları

Ielts Dinleme Becerisi Videoları

Ielts Okuma Becerisi Videoları

Ielts Çalışma Teknikleri ve İpuçları Videoları


IELTS Konuşma Becerisi ve Telaffuz Videoları

IELTS & TOEFL fikir belirtme fikir ve düşünce söyleme şekilleri

IELTS Speaking konuşma becerisi hakkında ipuçları videosu

IELTS Speaking Konuşma becerisinde yüksek not almanız için ipuçları

IELTS İngilizce Speaking Konuşma Becerisi hakkında tavsiyeler ipuçları teknikler

İngilizce konuşma becerinizi gelişme tekniği; FORD tekniği

İngilizce konuşma kaygısıyla başa çıkma yolları

İngilizce would kelimesinin ve bu kelimenin öznelerle birleşik hallerinin telaffuzu

İngilizce 5 ince ünlü ve telaffuzları

İngilizce 5 kalın ünlü ve doğru telaffuzları

İngilizce actually kelimesi nedir nasıl telaffuz edilir ne zaman nasıl kullanılır

İngilizce b ve v harflerinin telaffuzu

İngilizce -tu hecesinin telaffuzu tunnel century culture lecture actual actually fortune nature sculpture vb.

İngilizce diyalog ve konuşma becerinizi geliştirmekte yardımcı olabilecek ifadeler

İngilizce -du hecesinin telaffuzu duel education schedule individual procedure vb kelimeler

İngilizce -ed ile biten kelimeler nasıl telaffuz edilir

İngilizce f ve v harflerinin telaffuzları

İngilizce insanlar hakkında konuşurken yapılan yaygın gramer hataları

İngilizce -ion ile biten kelimeler nasıl telaffuz edilir

İngilizce -s ile biten kelimelerin telaffuzu

İngilizce sayıları yazarken ve söylerken yapılan en yaygın hatalar

İngilizce telaffuz edilmeyen harfler b d ve l harfleri ne zaman telaffuz edilmezler

İngilizce telaffuz edilmeyen t harfi often listen castle vb.

İngilizce telaffuz hataları; telaffuz edilmeyen heceler

İngilizce telaffuzları sıklıkla karıştırılan kelimeler

İngilizce telaffuzunuzu geliştirmek için 15 tavsiye

İngilizce telefon konuşmaları hakkında ifadeler, telefona cevap verme şekilleri

İngilizcede bir konuşma nasıl bitirilir; speaking skills


Ielts Dilbilgisi – Gramer Videoları

İngilizce karışık koşul şart cümleleri mixed type if clause mixed verb tenses

İngilizce sıfat cümleleri adjective clause relative clause videosu

Although,despite, nevertheless, in spite of vb. ifadelerin anlamları ve kullanımları

about to nedir ne anlama gelir nasıl kullanılır neden kullanılır

Too much, too many enough, not enough nedir ne zaman neden kullanılır

stop + to V ve stop + Ving nedir farkları nelerdir nerelerde kullanılır ve neden kullanılır

Passive Voice Pasif Cümleler Edilgen Çatılı Cümleler ne zaman neden ve nasıl kullanılır

İngilizce zaman edatları by until by the time no later than

İngilizce yer yön tarifleri

İngilizce want anlamında kullanılan diğer kelimeler

İngilizce unless ve if not nedir olumsuz koşul şart cümleleri negative conditionals negative if clause

İngilizce try to do ve try doing arasındaki farklar anlamları ve kullanılışları

İngilizce to ve for edatları prepositions to for

İngilizce so ve so that nedir ve nasıl kullanılır

İngilizce seem kelimesi ne anlama gelir ne zaman ve nasıl kullanılır

İngilizce remember ve forget ile kullanılan gerund ve infinitive ve anlam değişiklikleri

İngilizce Present Perfect Tense ve Past Simple Tense (Geçmiş Zaman) arasındaki farklar ve kullanılışları

İngilizce of edatı preposition ve kullanım alanları

İngilizce noktalama işaretleri nelerdir nerelerde kullanılır

İngilizce niteleyici sözcüklerin (modifiers) cümledeki doğru yeri ve sık yapılan hatalar

İngilizce look kelimesinin kullanıldığı yerler kullanım alanları

İngilizce like ve don’t like yerine kullanılabilecek diğer kelimeler

İngilizce like ve as ile yapılan kıyaslamalar like ve as arasındaki farklar as…as yapısı

İngilizce last year ve in the last year last week ve in the last week last month ve in the last month vb. arasındaki fark

İngilizce if clause type 0 koşul şart cümleleri

İngilizce koşul şart cümleleri If Clause Type 1

İngilizce koşul şart cümleleri If Clause Type 2, would could

İngilizce koşul şart cümleleri if clause Type 3

İngilizce koşul şart cümleleri If Clauses – Conditionals Type 2 ve Type 3

İngilizce kıyaslama comparing comparative -er ve more

İngilizce insanlardan bahsederken be ve being arasındaki farklar

sonu ed ve ing ile biten sıfatlar videosu

-ing li kelimelerin 4 kullanım alanı hakkında video

İngilizce insanlar hakkında konuşurken yapılan yaygın gramer hataları

Adverb clause (subordinate clause) zarf cümleleri videosu

İngilizce get ile kullanılan kelimeler get + V3 get + sıfat (adjective)

İngilizce gelecek zaman için kullanılan 4 tense

İngilizce geçmiş zaman ifadeleri

İngilizce yer edatları; above, over, on, on top of

İngilizce ettirgen çatılı cümleler causative

İngilizce edatlar; on time ve in time arasındaki farklar anlamları ve kullanılışları

İngilizce each other ve one another nedir aralarındaki farklar nelerdir

İngilizce -e rağmen though although even though despite in spite of nedir nasıl kullanılır

İngilizce dolaylı anlatım indirect speech reported speech

İngilizce do ve make arasındaki farklar ve kullanılışları

İngilizce dilek kipi subjunctive I wish…

İngilizce devrik cümle inversion, had I known… Should you need…

İngilizce cümle yapısı bağımlı ve bağımsız cümleler

İngilizce by ve with arasındaki farklar nasıl kullanıldıkları

İngilizce bağımlı cümleler dependent clauses videosu

İngilizce 4 cümle türü; basit cümle, bileşik cümle, girişik cümle, bileşik-girişik cümle

İngilizce sıfat fiil participles konusu video

-ing takılı eylemlerden önce “to” nasıl ve ne zaman kullanılır

If ve Whether arasındaki farklar, if ve whether ne zaman ne için kullanılır

If I had… nedir ne anlama gelir ne zaman nasıl ve neden kullanılır

How come nedir ne için ve ne zaman kullanılır

Have has Have Got Have Got hakkında video

Either, neither, so, too, bir fikre katılma aynı fikirde olma ya da aynı fikirde olmamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ielts Yazı Becerisi Videoları

IELTS yazı beceresi – ne yazılmalı – Writing task IELTS

IELTS yazı becerisi (Writing) bir süreci tanımlamak anlatmak

IELTS İngilizcedeki en çok heceleme ve yazım yanlışları

IELTS Writing (Yazı Becerisi) Sayılar ve Dairesel Grafikler

İngilizce yazı becerinizi geliştirmenin 5 yolu

İngilizce güzel essay yazma yolları

İngilizce yazı becerisinde (writing skills) kullanılan geçiş sözcükleri (transitions)

İngilizce yazı becerisi paragraf yazmak writing skills

İngilizce yazı becerisi writing resmi ve resmi olmayan dil formal and informal English dikkat edilmesi gerekenler

İngilizce yazı becerisi (writing) etc. and so on üç nokta … nasıl kullanılır

İngilizce birbirine benzeyen şeyleri ifade etmenin 6 yolu; İngilizce yazı becerinizi geliştirin

 

 


Ielts Çalışma Teknikleri ve İpuçları Videoları

IELTS için 5 adımlık çalışma planı vidoesu

IELTS sınavı zaman yönetimi konusunda tavsiyeler time management

İngilizce çalışırken işinize yarayabilecek 15 ipucu

İngilizce etkili ders çalışma metodu The Cornell Method

 


Ielts Dinleme Becerisi Videoları

IELTS Listening Dinleme Becerisinde yüksek puan almanızı sağlayacak ipuçları

IELTS Listening dinleme becerisi hakkında 14 ipucu

IELTS ve TOEFL Dinleme Becerisi (Listening) ve Akademik kelimeler

İngilizce Dinleme Becerisi – Duyduğunuzu anlamanın 4 yolu

İngilizce 3 adımda dinlediğini anlama listening and understanding

Beginner A1 seviyesi için İngilizce dinleme becerisi Listening

İngilizce dinleme becerisi (listening) ile kelime bilginizi geliştirin, şekilleri ve edatları (prepositions) öğrenin

Anadili İngilizce olanları nasıl anlayabiliriz

 

 

 

 

 

 

 

 


Ielts Okuma Becerisi Videoları

IELTS Reading Strategies IELTS okuma becerisi stratejileri

IELTS Reading Okuma Becerisi hakkında tavsiyeler

IELTS 3 okuma becerisi reading stratejisi

İngilizce okuma becerinizi geliştirmeniz için KWL tekniği

 

 

 


Ielts Kelime Videoları

IELTS Vocabulary kelime bilgisi hakkında video

While ve Meanwhile arasındaki farklar ne zaman kullanılırlar ve anlamları

Üniversite ve ders çalışmak hakkında kelimeler ve ifadeler

then ve than arasındaki fark neden ve nasıl kullanıldıkları

Soon early quick fast aralarındaki farklar anlamları ne zaman nasıl kullanılır

Sınıf İngilizcesi, Öğrenciler için kelimeler, sınıfta kullanılabilecek İngilizce kelimeler

Shade ve Shadow kelimeleri aralarındaki farklar, sık yapılan yanlışlar, bu kelimelerin anlamları ve kullanılışları

passed past arasındaki farklar anlamları ve kullanılışları

Other, another, other, the other, otherwise nedir nerelerde kullanılır

most almost almost all arasındaki farklar ve kullanılışları

last latest at least latter later lately vb kelimeler aralarındaki farklar anlamları ve kullanılışları

İnsanları tanımlarken tarif ederken kullanılabilecek 7 sıfat ve anlamları

İngilizcede yaygın kullanılan 10 kısaltma

İngilizcede kibar bir şekilde hayır deme yolları

İngilizcede en çok karıştırılan kelimeler ve anlamları

İngilizce zamanla ilgili 5 deyim ve anlamları

İngilizce yolculuk seyahat hakkındaki öbek fiiller phrasal verbs

İngilizce yiyecekler hakkında öbek fiiller phrasal verbs ve ifadeler expressions

İngilizce bebek sahibi olmak ile ilgili kelimeler

İngilizce call ile oluşturulan 10 phrasal verb

İngilizce carry ile oluşturulan öbek fiiller

İngilizce iş dünyası ile ilgili kısaltmalar ve akronimler

İngilizce set ile oluşturulan öbek fiiller

İngilizce set kelimesi ile oluşturulan kelimeler, deyimler ve öbek fiiller

İngilizce sözlük ne zaman ve nasıl kullanılmalıdır – ve ne zaman kullanılmamalıdır

İngilizce yemek pişirme ile ilgili kelimeler ve terimler

İngilizce yaygın kullanılan askeri ifadeler ve kelimeler

İngilizce work kelimesi ile ilgili ifadeler

İngilizce weather ile ilgili ifadeler

İngilizce way kelimesini kullanmanın 10 şekli, way ile kullanılan ifadeler

İngilizce vücut ile ilgili 6 deyim

İngilizce uyku (sleep) hakkında 14 ifade

İngilizce turn ile oluşturulan öbek fiiller phrasal verbs

İngilizce topluluk isimleri collective nouns

İngilizce tıp ile ilgili terimler kelimeler medical vocabulary

İngilizce test ve sınavlar ile ilgili ifadeler

İngilizce take ile oluşturulan öbek fiiller phrasal verbs

İngilizce still yet always already aralarındaki farklar anlamları ve kullanımları

İngilizce spor salonunda egzersiz yapma ile ilgili kelimeler

İngilizce sometimes sometime some time always all ways arasındaki farklar anlamları ve kullanıldıkları yerler

İngilizce sinirlenmekle ilgili öbek fiiller phrasal verbs

İngilizce sıklıkla karıştırılan kelimeler small little big large tall high

İngilizce savaş ve askeri terimler ve kelimelerle İngilizce haberleri anlayın

İngilizce rise ve raise arasındaki farklar anlamları ve kullanılışları

İngilizce politika hakkında kelimeleri ve ifadeleri video ile öğrenin

İngilizce para money hakkında deyimler kelimeler ifadeler

İngilizce Over ve Above kelimeleri anlamları ve kullanılışları

İngilizce olumsuz önekler un dis in im non önekleri prefixes

İngilizce meyve ve sebze isimleriyle oluşturulmuş deyimler

İngilizce look ile oluşturulan öbek fiiller phrasal verbs

İngilizce load kelimesinin anlamları

İngilizce live life alive living kelimeleri ve farkları

İngilizce lie ve lay arasındaki farklar anlamları kullanılışları

İngilizce know meet meet with ve meet up with ne anlama gelir ve farkları nelerdir

İngilizce knock ile oluşturulan öbek fiiller phrasal verbs

İngilizce kıyafetler hakkında 12 öbek fiil phrasal verbs

İngilizce komik şeylere tepki verirken kullanılan kelimeler ve ifadeler

İngilizce kibar ifadeler, kibar İngilizce nasıl konuşulur

İngilizce kelimeleri hatırlama ve öğrendiğiniz kelimeleri unutmama yolları

İngilizce kelime bilginizi nasıl geliştirebilirsiniz

İngilizce isim olarak da kullanılan öbek fiiller phrasal verbs

İngilizce house ve home ile kullanılan ifadeler

İngilizce hold ile oluşturulan öbek fiiller phrasal verbs

İngilizce heaven ile ilgili ifadeler

İngilizce head ile oluşturulan öbek fiiller phrasal verbs

İngilizce hava durumu ve doğal felaketler hakkında kelimeler

İngilizce grow ve grow up arasındaki farklar anlamları ve kullanılışları

İngilizce go ile oluşturulan önemli ve yaygın kullanılan ifadeler

İngilizce get ile oluşturulan öbek fiiller phrasal verbs

İngilizce geçiş sözcükleri transitions

İngilizce filmler hakkında konuşurken kullanılabilecek kelimeler

İngilizce fall ile oluşturulan öbek fiiller phrasal verbs

İngilizce even kelimesi nedir nerelerde kullanılır ne anlama gelir

İngilizce evcil hayvanlar ve hayvanlar hakkında nasıl konuşmalıyız, evcil hayvan ve hayvanlar hakkında kelimeler

İngilizce e-mail e-posta hakkında faydalı ifadeler

İngilizce ekonomi hakkında kelimeler

İngilizce çocuklar ve çocukluk hakkında kelimeler

İngilizce crime suç ve suç işlemek hakkında öbek fiiller phrasal verbs

İngilizce Cadılar Bayramı Halloween ile ilgili kelimeler ve ölüm (death) ile ilgili deyimler

İngilizce burçlar ve kendini tanıtırken kullanabileceğiniz 30 sıfat

İngilizce book ile ilgili yaygın ifadeler

İngilizce birleşik sıfatlar; İnsanları tanımlama

İngilizce birleşik isimler compound nouns

İngilizce beside ve besides arasındaki farklar anlamı ve kullanılışları

İngilizce Back ile oluşturulan öbek fiiller phrasal verbs

İngilizce Avantajlar ve Dezavantajlardan bahsederken kullanılabilecek kelimeler

İngilizce Araba kullanmak ile ilgili 10 yaygın ifade

İngilizce all ve whole nedir aralarındaki farklar nelerdir ne zaman kullanılırlar

İngilizce about about to not about to nedir nerelerde nasıl ve neden kullanılır

immigrate emigrate migrate kelimeleri arasındaki farklar anlamları ve kullanılışları

Everyday ve every day arasındaki fark nedir ne anlama gelirler

End ve Finish arasındaki farklar anlamları ve kullanılışları

Assure ensure insure kelimeleri farkları anlamları kullanılışları

Anlamları sizi şaşırtacak 6 İngilizce kelime

Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasındaki yazım farkları

afraid, afraid of, scared of, fear kelimeleri anlamları ve kullanılışları

Above kelimesi ne anlama gelir ne zaman nasıl kullanılır

A lot alot allot lots kelimeleri anlamları farkları ve kullanılışları

“Pass” ile oluşturulan öbek fiiller phrasal verbs videosu

İngilizce phrasal verb bring bring on bring about bring forward bring up bring down bring off bring to bring around

İngilizce ilkyardım hakkında kelimeler

Teknoloji hakkında 10 ingilizce deyim

step phrasal verbs ; step up, step down, step in, step back, step aside, step forward, step around, step out, step on, step inside

İngilizceye diğer dillerden girmiş kelimeler videosu

İngilizce politika hakkında kelimeler videosu

İngilizce otel hakkında kelimeler videosu

İngilizce matematik  ve geometri terimleri videosu

ingilizce kara yolculuğu road trip hakkında kelimeler videosu

ABD seçimleri ve sıklıkla kullanılan İngilizce kelimeler videosu

 


IELTS Vocabulary kelime bilgisi hakkında video

 

IELTS sınavına girecek olan ve kelimelerde zorluk yaşayanlar için daha uygundur.


IELTS İngilizce Speaking Konuşma Becerisi hakkında tavsiyeler ipuçları teknikler

 

Bu video IELTS sınavına girecekler için uygundur.