If and Wish Clauses


“If” and “Wish” Clauses / “If” ve “Wish” Yapıları – Koşul Cümleleri

1-      Giriş “If and Wish Clauses” Koşul cümlesi yani “if clause” iki cümlecikten meydana gelirler ve bunlar “if” cümlesi ve temel cümlesi olarak adlandırılırlar. Koşul cümlelerinde koşulu “if”in bağlı olduğu cümle ifade ederken temel cümlede ise o koşul sağlandığında gerçekleşecek eylemi, yani sonucu bildirir. Bu tür cümlelerde anlam cümleye “if” cümlesi ya da temel cümle ile başlansa da aynı kalır. Sadece “if” cümlesi ilk önce kullanıyor ise temel cümleye geçerken virgül kullanılır. Basitçe bir örnekle açıklayalım;
If your father comes early,   
      we will go out for an ice – cream.

c o n d i t i o n a l   c l a u s e    m a i n   c l a u s e / Baban erken gelirse dondurma almaya gideriz.
We will go out for an ice – cream              if your father comes early.
m a i n   c l a u s e                                    c o n d i t i o n a l   c l a u s e / Baban erken gelirse dondurma almaya gideriz.

2-      “IF” Clauses / Koşul Cümlesi
İngilizcede koşul cümleleri temel olarak üç bölüme ayrılır:
a-      Type 1: True in the present or future / Şimdi ya da gelecek zaman için gerçek durumlarda Type 1
If the weather is nice, we usually go to the beach. / Hava güzelse genelde sahile gideriz. (present – şimdiki zaman)
If the weather is nice tomorrow, we will go to the beach. / Yarın hava güzel olursa sahile gideriz. (future –  gelecek zaman)

b-      Type 2: Untrue (contrary to fact) in the present or future / Şimdi ya da gelecek zaman için hayali (gerçeğe zıt) durumlarda Type 2
If it were my day off today, we would play volleyball in the beach. / Bugün benim tatil olsaydı sahilde voleybol oynardık. (present – şimdiki zaman)
If it were my day off tomorrow, we would play volleyball in the beach. / Yarın benim tatil olsaydı sahilde voleybol oynardık. (future – gelecek zaman)

c-       Type 3: Untrue (contrary to fact) in the past / Geçmiş zaman için hayali (gerçeğe zıt) durumlarda Type 3
If the weather had been nice yesterday, we would have gone to the beach. / Dün hava güzel olmuş olsaydı sahile giderdik. (past – geçmiş zaman)
If it had been my day off yesterday, we would have played volleyball in the beach. / Dün benim tatil olmuş olsaydı sahilde voleybol oynardık. (past – geçmiş zaman)

Bu yapılar ve ilgili farklı kullanımları ayrıntılı olarak ileriki konularda anlatılmıştır.

If-CLAUSE TYPE – 0 İngilizce Genel Şart Cümleleri

If Clause ile Kullanabileceğimiz Zamanlar Type 1

If Clause ile Kullanabileceğimiz Zamanlar Type 2

If Clause ile Kullanabileceğimiz Zamanlar Type 3

If Clause Testleri

If clauses Slaytı

If Clause Type 1 ile ilgili konu anlatımları

İngilizce if clause type 0 koşul şart cümleleri videosu

İngilizce koşul şart cümleleri If Clause Type 1 videosu

İngilizce koşul şart cümleleri If Clause Type 2, would could video

İngilizce koşul şart cümleleri if clause Type 3 video

İngilizce koşul şart cümleleri If Clauses – Conditionals Type 2 ve Type 3 video

İngilizce unless ve if not nedir olumsuz koşul şart cümleleri negative conditionals negative if clause videosu

İngilizce karışık koşul şart cümleleri mixed type if clause mixed verb tenses video