Illness – İngilizce Hastalıklar Testi


Illness – İngilizce Hastalıklar Testi

  1. I have got the flu. What should I do?

2.

3. Benjamin: What is the matter with you? Brian: ……………………………………………… Diyaloğu tamamlayan seçeneği bulunuz.

4.“I have the measles. What should I do?” Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya cevap olarak verilemez?

5.“I have a headache. What should I do?” Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya cevap olarak verilebilir?