İngiliz ve Amerikan İngilizcesi (School) – İngilizce Kelimeler


İngiliz ve Amerikan İngilizcesi – Kelimeler / British English and American English – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi farkları (differences between British English and American English) ile ilgili kelimeleri bulabilirsiniz.

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi Kelimeleri – British and American Vocabulary

Okul – School

biro ball-point pen tükenmez kalem
drawing pin thumb tack raptiye
primary school elementary, grade school ilkokul
public school private school özel okul
rubber eraser silgi
sports day fields day okul turnuvaları
year grade sınıf (first year, grade – 1. sınıf)