İngilizce 1den 10a kadar olan sayıları şekillerle kolayca öğrenme videosu


İngilizcede 1 den 10 a kadar olan sayıları şekillerle tekrar ederek öğrenme videosu.

One                       1                             bir

Two                       2                             iki

Three                   3                             üç

Four                      4                             dört

Five                       5                             beş

Six                          6                             altı

Seven                   7                             yedi

Eight                     8                             sekiz

Nine                      9                             dokuz

Ten                        10                           on