İngilizce a/an testi


Doğru şıkkı işaretleyiniz

1-There is only ____apple left in the fridge.2-It takes me ____hour to arrive there.3-___ dog is very cute.4-My father is ___ teacher.5-You are ___ beautiful girl.6-This is ____ancient building.7-He is ____ honest person.8- We have ___ big garden.9- ____ university is a place where students go for their education.10-  I’d like to eat ____ orange.

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.