İngilizce A Fresh Pair Of Eyes Deyimi Türkçe Açıklaması

A Fresh Pair Of Eyes

Bir durumu ya da meseleyi incelemek üzere sürece sonradan dahil edilen kişiyi ifade etmek için kullanılır. Türkçe’de “bir çift yeni göz” şeklinde ifade edilebilir. “Konuya başka bir gözle bakmak” deyiminden farklı olarak, aynı kişinin farklı bir bakış açısı edinmesini değil, farklı bir bakış açısına sahip bir kişinin durumu değerlendirmesini ifade eder.