İngilizce A Long Row To Hoe Deyimi Türkçe Açıklaması

A Long Row To Hoe

Yapılması güç ve fazla zaman alan bir işi ifade etmek için kullanılır: “Zor durum”, “güç durum”, “zahmetli iş”.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.