İngilizce Aile Bireyleri Alıştırmaları


1-5. sorularda boşlukları tamamlayınız, 6-10. sorularda, sorulan akrabanın kim olduğunu bulunuz, 11-15. sorularda cümleleri anlamlı bir bütün olacak şekilde tamamlayınız, 15-20. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını bulunuz

  1. My mother’s husband is my ……………….
  1. My parents’ son is my ……………….
  1. My aunt’s children are my ……………………
  1. My parents’ daughter is my ………………….
  1. My mother’s mother and father are my ………………………..
6. Who is your father’s daughter?
7. Who is your uncle’s son?
8. Who is your aunt’s sister?
9. Who is your father’s brother?
10. Who is your father’s sister?
11. My grandfather’s wife is…
12. My grandmother’s husband is…
13. My mother and my father are…
14. My parents’ children except me are…
15. My sister’s brother is…
16. earhft
17. ormeht
18. rdgranestpna
19. oisnuc
20. adhgtrue