İngilizce All – Every Testi


Aşağıdaki sorular için all ya da every seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

________of the students were in the classroom.__________body danced crazily  in the party.She bought presents for ________of us.____________Friday, we visit our grandparentsI ironed ___________of my clothes.____________ car in the gallery has a sunroofThis evening _________the programs on tv are boring.My father likes watching ___________program in CBC channelWe finished _________the projects. Let’s have a restWe finished _________the projects. Let’s have a rest

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.