İngilizce All – Every Testi


Aşağıdaki sorular için all ya da every seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

________of the students were in the classroom.



__________body danced crazily  in the party.



She bought presents for ________of us.



____________Friday, we visit our grandparents



I ironed ___________of my clothes.



____________ car in the gallery has a sunroof



This evening _________the programs on tv are boring.



My father likes watching ___________program in CBC channel



We finished _________the projects. Let’s have a rest



We finished _________the projects. Let’s have a rest





Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.