İngilizce Atasözleri – Güzel Sözler

İngilizce Türkçe Bilgelik Üzerine Güzel Sözler Wisdom Quotes

11. Whatever you do in life, surround yourself with smart people who’ll argue with you.
Hayatta ne yaparsan yap, etrafını seninle tartışacak zeki insanlarla çevrele.
John Wooden

12. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.
Engeller, gözlerini hedefinden ayırdığında gördüğün o korkutucu şeylerdir.
Henry Ford

13. It requires wisdom to understand wisdom: the music is nothing if the audience is deaf.
Bilgeliği anlamak bilgelik ister: dinleyici sağırsa müzik hiçbir şeydir.
Walter Lippmann
14. If you don’t know where you are going, any road will get you there.
Nereye gittiğini bilmiyorsan, her yol seni oraya götürür.
Lewis Carroll
15. It’s better to be a lion for a day than a sheep all your life.
Bir günlüğüne aslan olmak hayatın boyunca koyun olmaktan daha iyidir.
Elizabeth Kenny

16. Wisdom, compassion, and courage are the three universally recognized moral qualities of men.
Bilgelik, şefkat ve cesaret insanların evrensel olarak tanınmış ahlaki özellikleridir.
Confucius

17. Knowing others is wisdom, knowing yourself is Enlightenment.
Başkalarını bilmek bilgelik, kendini bilmek aydınlanmadır.
Lao Tzu

18. Patience is the companion of wisdom.
Sabır, bilgeliğin yoldaşıdır.
Saint Augustine

19. A wise man is superior to any insults which can be put upon him, and the best reply to unseemly behavior is patience and moderation.
Bilge bir adam, kendisine yöneltilecek her türlü hakaretten üstündür ve yakışıksız hareketlere en iyi cevap sabır ve ılımlılıktır.
Moliere

20. Knowledge is of no value unless you put it into practice.
Bilgi pratiğe dökmediğin sürece değersizdir.
Anton Chekhov


İngilizce Türkçe Bilgelik Üzerine Güzel Sözler

Wisdom Quotes (Bilgelik Üzerine Güzel Sözler)

1. Be as you wish to seem.

Görünmek istediğin gibi ol.
Socrates

2. For beautiful eyes, look for the good in others; for beautiful lips, speak only words of kindness; and for poise, walk with the knowledge that you are never alone.

Güzel gözler için diğerlerindeki iyi şeylere bak; güzel dudaklar için sadece nazik sözler söyle; ve duruş için asla yalnız olmadığının bilincinde olarak yürü.
Audrey Hepburn

3. When you give yourself, you receive more than you give.

Kendini verdiğinde, verdiğinden fazlasını alırsın.
Antoine de Saint-Exupery

4. It’s not what you look at that matters, it’s what you see.
Neye baktığın değil, ne gördüğün önemlidir.
Henry David Thoreau

5. Discipline is the bridge between goals and accomplishment.
Disiplin hedefler ve başarılar arasındaki köprüdür.
Jim Rohn

6. When it is obvious that the goals cannot be reached, don’t adjust the goals, adjust the action steps.
Hedeflere ulaşılamayacağı bariz olduğunda, hedefleri değil hedefe ulaşma yolundaki adımları ayarla
Confucius

7. A day of worry is more exhausting than a week of work.
Endişeyle geçen bir gün bir haftalık çalışmadan daha yorucudur.
John Lubbock
8. Experience is not what happens to you; it’s what you do with what happens to you.
Tecrübe başına gelen değil; başına gelenle ilgili senin ne yaptığındır.
Aldous Huxley

9. Wisdom begins in wonder.
Bilgelik merakla başlar.
Socrates

10. My father said there were two kinds of people in the world: givers and takers. The takers may eat better, but the givers sleep better.
Babam dünyada iki tür insan olduğu söyledi: alıcılar ve vericiler. Alıcılar daha iyi yiyebilir ama vericiler daha iyi uyur.
Marlo Thomas


Parsley seed goes nine times to the Devil

İngilizce : Parsley seed goes nine times to the Devil


Patience is a virtue

İngilizce : Patience is a virtue


Pearls of wisdom

İngilizce : Pearls of wisdom


Penny wise and pound foolish

İngilizce : Penny wise and pound foolish


People who live in glass houses shouldn’t throw Stones

İngilizce : People who live in glass houses shouldn’t throw Stones


Physician, heal thyself

İngilizce : Physician, heal thyself


Possession is nine points of the law

İngilizce : Possession is nine points of the law


Power corrupts; absolute power corrupts absolutely

İngilizce : Power corrupts; absolute power corrupts absolutely