İngilizce Auxiliary (Be, Do, Have) Verbs Testi


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Lola ________know  Spanish.





Duncan ________playing football with his friends now.





Tomorrow we __________be in Amsterdam.





Where _______they  watch the movie yesterday?





Tedd and Marie _______from Sweden.





I __________like listening to classic music.





When_________ you born?





There __________only one girl at pyjamas party last night.





Spike_________ run fast.





_______your cat hungry?







Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.