İngilizce Aylar ve Günler Testi


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

There are ____________days in a week.



________________is the shortest month.



There are __________months in a year.



_______________________________are Summer months.



________________is the first day of week.



The last moth of the year is ________________.



One of the Autumn months is _______________.



The longest day of the year is in _______________.



August is the _________________month of the year.



Valentine’s Day is in ________________.