İngilizce Aylar ve Günler Testi


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

There are ____________days in a week.________________is the shortest month.There are __________months in a year._______________________________are Summer months.________________is the first day of week.The last moth of the year is ________________.One of the Autumn months is _______________.The longest day of the year is in _______________.August is the _________________month of the year.Valentine’s Day is in ________________.