İngilizce bağ fiiller ve özne tamamlayıcılar


LINKING VERBS AND SUBJECT COMPLEMENTS

(İngilizce bağ fiiller ve özne tamamlayıcılar)

 

“be” fiili esas fiil olarak özneyi ve özneyi niteleyen sıfat veya isim grubunu bağlar, yani somut bir eylem ifade etmez. Bu durumda be fiili “linking verb” olarak adlandırılır. Buradaki sıfat veya isim grubu ise “complement” diye adlandırılır.  Be’den başka linking verbs olarak “appear, become, seem, feel, taste, sound, smell, remain, grow” gibi fiiller de kullanılabilir.

 

I am hungry.

(Ben açım)

 

John was a good student.

(John iyi bir öğrenciydi.)

 

My aim is helping my nation.

(Amacım ulusuma yardım etmektir)

 

She seems happy.

(O mutlu görünüyor)

 

John became a famous doctor.

(John bir doktor oldu)

 

This cake tastes just like Turkish baklava.

(Bu kek tam Türk baklavası tadında)

 

They seem to be waiting for the boss.

(Onlar patronu bekliyor görünüyorlar)