İngilizce Batıl İnançlar Alıştırmaları


1-7. sorularda boşluklara uygun kelimeleri işaretleyiniz, 8-14. sorularda harfleri karışık verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını işaretleyiniz, 15-21. sorularda cümleleri anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde tamamlayınız, 22-30. sorularda görsellere uygun seçeneği işaretleyiniz.

  1. If you find a ………………………………, you will be lucky
  1. If you walk ……………………………, something bad will happen
  1. ………………….. protects you from evil eye.
  1. If you see a …………………….., you will have bad luck
  1. If you ………………………………….. indoor places, you will be unlucky
  1. ………………………. are irrational beliefs
  1. My ……………………………….. is pisces
8. oftnreu  eetrll
9. uesrtnpotsii
10. salyorgto
11. oohcpseor
12. ursttusosiiep
13. iacmg  abll
14. iotnmurefs
15. Friday the 13th …
16. Black cat …
17. If she hangs a horseshoe in her home…
18. You are superstitious, …
19. Superstitions are …
20. “Superstitious” means…
21. Fortune teller is a person…
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30.