İngilizce Bayramlar & Festivaller Alıştırmaları


1-7. sorularda boşluklara uygun seçenekleri işaretleyiniz, 8-13. sorularda cümleleri anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde tamamlayınız, 14-20. sorularda verilen bayramlar eğer dini bayramlarsa “religious“, ulusal bayramlarsa “national” seçeneğini işaretleyiniz

  1. ………………….. is celebrated on the 30th of August.
  1. ……………………… is celebrated in India.
  1. ………………………… is celebrated on the 5th of May.
  1. …………………………….. is celebrated on the 29th of October.
  1. ……………………………. is celebrated on the 23rd of April.
  1. Ramadan Feast and Sacrifice Feast are ………………………………….
  1. ……………………………….. is celebrated on the 19th of May.
8. Independence Day is celebrated on…
9. “Halloween” means…
10. “Christmas” means…
11. Atatürk Memorial Day is on…
12. “Thanksgiving” means…
13. Independence Day is celebrated in…
14. Christmas15. Republic Day16. Sacrifice Feast17. Victory Day18. Youth and Sports Day19. Ramadan Feast20. Independence Day