İngilizce Boş Zaman Aktiviteleri Alıştırmaları


1-5. sorularda boşluklara uygun seçenekleri işaretleyiniz, 6-10. sorularda, verilen sorulara uygun cevabı seçiniz, 11-15. sorularda kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunuz, 16-22. sorularda görselleri ifade eden seçeneği işaretleyiniz

  1. Karen …………………… drawing pictures in her free time.
  1. My sister …………………… handball in her free time.
  1. Leo ………………. exercises in his free time.
  1. I ………………… cooking.
  1. ………………….. do you do in your free time?
6. Do you like playing chess in your free time?
7. What do you like doing in your free time?
8. Does Gina play the violin in her free time?
9. What does Alex like doing in his free time?
10. Who likes going shopping?
11. going online
12. cooking
13. doing puzzles
14. playing checkers
15. playing Chinese whispers
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22.