İngilizce Çevre Alıştırmaları


1-5. sorularda boşluklara uygun seçenekleri işaretleyiniz, 6-10. sorularda cümleleri anlamlı olacak şekilde tamamlayan seçenekleri bulunuz, 11-15. sorularda verilen ifadelerin ZIT ANLAMLILARINI bulunuz, 16-20. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını işaretleyiniz

  1. Exhaust gases cause ……………………………..
  1. Aerosols are harmful for ……………………......
  1. The Earth is getting warmer and warmer, it’s called ……………………..
  1. People should use ……………………………..
  1. Don’t …………………………. in the forests.
6. You should turn…
7. You should use...
8. You should go…
9. People should plant…
10. Greenhouse gases are…
11. forestation
12. turn on
13. switch off
14. warmer
15. conserve water
16. ireotmnenvn
17. ultnoolip
18. eptcsieids
19. vouetngnirh
20. easslroo