İngilizce Colors Testi


Aşağıdaki sorular için en uygun renkleri seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

______________is a primary color
______________is a primary color
________________is a primary color
When you mix red and yellow, you get _____________
When you mix blue and red, you get ________________.
When you mix yellow and blue, you get _______________
When you mix black and white, you get_______________.
When you mix white and red, you get ________________.
Banana is ________________.
Cherry is _________________.