İngilizce Deyim Öğrenme


İngilizce deyimleri öğrenmenin en iyi yolunu özetlersek deyimlerin konu bazında seçilmesi, anlamlarının açıklamasının okunması, kullanım örneklerinin incelenmesi ve sonrasında egzersiz çalışmalarının yapılmasıdır.

ingilizce-deyim-ogrenme Deyimlere dinleyerek, konuşarak, okuyarak ve yazarak çalışabiliriz. Deyimleri en iyi ve etkin şekilde aşağıdaki öğrenme adımlarını takip ederek öğrenebilirsiniz (her defasında 5-10 deyim):

  • İyi bir İngilizce deyim sözlüğünden deyimlerin tam anlamlarını gerçekçi cümleler halinde kullanım örnekleri ile birlikte okuyun.
  • Deyimleri kullanarak gerçek hayat durumlarını yansıtan kendi cümlelerinizi kurun.
  • Deyimlerin alıştırmaları için ders kitaplarından hazır soruları çözün. Deyim pratiği için yapılacak alıştırmaların içinde diyaloglara girme (hikaye anlatımları), konulu metinleri inceleme, sorular ve cevaplar, tartışmalar yapma ve fikirleri ve düşünceleri ifade etme olabilir.

İngilizce deyimlerin öğrenilmesindeki en kapsamlı araçlar deyimlerin kullanımlarını içeren İngilizce deyim sözlükleridir. Aşağıda en önemli İngilizce deyimler sözlüklerinin bir listesini bulabilirsiniz.

  • Longman Idioms Dictionary
  • Longman American Idioms Dictionary
  • Cambridge International Dictionary of Idioms
  • İngilizce deyim olarak zengin bir dildir. Aslında deyimleri kullanmadan doğru bir şekilde İngilizce konuşmak mümkündür. Fakat deyimlere yönelik yüzeysel bir bilgisi olan bir öğrencinin okuma yaparken ve hatta konuşmalara ve tartışmalara katılırken ciddi seviyede bir dezavantaja sahip olacağı da kesindir. Ana dili İngilizce olan birçok kişi birbirleriyle sohbet ederlerken deyimleri, informal ifadeleri ve argoyu kullanırlar. Dolayısıyla deyimlere yönelik iyi bir bilgi sadece konuşmanızı zenginleştirmekle kalmayacak hem de daha kolay iletişim kurmamızı sağlayacaktır.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.