İngilizce Deyimler

İngilizce A Fresh Pair Of Eyes Deyimi Türkçe Açıklaması

A Fresh Pair Of Eyes Bir durumu ya da meseleyi incelemek üzere sürece sonradan dahil edilen kişiyi ifade etmek için […]


İngilizce A Lick And A Promise Deyimi Türkçe Açıklaması

A Lick And A Promise Bir işin, ileriki bir zamanda tamamlanması vaadi ile alelacele ve üstünkörü yapılmasını ifade eder: “baştan […]


İngilizce A Hitch In Your Giddy-up Deyimi Türkçe Açıklaması

A Hitch In Your Giddy-up Kişinin kendini iyi hissetmediğini ifade etmek için kullanılır.


İNGİLİZCE DEYİMLER

İNGİLİZCE KALIPLAR / DEYİMLER Açıklama: Cümle içinde kullanımlarda “to” kelimesi genellikle kalkar ve fiil kullanıldığı zamana göre hal alır/alabilir. Bu […]Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.