İngilizce Dilbilgisi Slaytları

Be Fiili Slaytı

İngilizce Present Simple Geniş Zaman Slaytı

İngilizce Present Perfect Simple Tense Slaytı

İngilizce Present Perfect Continuous Tense Slaytı

İngilizce Present Continuous Tense Slaytı

İngilizce Past Simple Tense Slaytı

İngilizce Past Perfect Simple Tense Slaytı

İngilizce Past Perfect Continuous Tense Slaytı

İngilizce Past Continuous Tense Slaytı

İngilizce Near Future Be Going to Slaytı

İngilizce Future Simple Tense Slaytı

İngilizce Future Perfect Simple Tense Slaytı

İngilizce Future Perfect Continuous Tense Slaytı

İngilizce Future Continuous Tense Slaytı

İngilizce Have to Slaytı

İngilizce Have got – Has got Slaytı

İngilizce Can-Could Slaytı

İngilizce Must Slaytı

İngilizce Modal Verbs Slaytı

İngilizce May and Might Slaytı

İngilizce Used to Slaytı

İngilizce Should and Ought to Slaytı

İngilizce Düzensiz Fiiller Slaytı

Articles (Belirteçler) Slaytı

Causative Ettirgen Çatı Slaytı

Cleft Sentences (Ayrık Cümleler) Slaytı

Coordinating Conjunctions Slaytı

Correlative Conjunctions Slaytı

İngilizce There is – There are Slaytı

Inversion (Devrik Yapı) Slaytı

Infinitives (Mastarlar) Slaytı

Indefinite Pronouns (Belgisiz Zamirler) Slaytı 

If clauses Slaytı

Gerund Slaytı

Adjective Comparison (Sıfatlarla Karşılaştırma) Slaytı

Adjectives (Sıfatlar) Slaytı

Adverb Comparison (Zarflarla Karşılaştırma) Slaytı

Adverbs of Manner (Tarz Zarfları) Slaytı

Any-Some-No Slaytı

Reply Questions (Karşılık Soruları) Slaytı

Relative Clauses (Sıfat Cümlecikleri) Slaytı

Quantifiers (Miktar Belirteçleri) Slaytı

Possessive ‘s and of Slaytı

Personal Pronouns (Şahıs Zamirleri) Slaytı

Passive Voice Edilgen Cümleler Slaytı

Participle Clauses Slaytı

Noun Clauses (İsim Cümlecikleri) Slaytı

Mixed Conditionals Slaytı

It is time Slaytı

Wish Clauses (Dilek Cümlecikleri) Slaytı

Unless-as long as Slaytı

Tag Questions Slaytı

Subordinating Conjunctions Slaytı

State Verbs(non continuous verbs) Slaytı

So do I – Neither do I Slaytı

Sentence Connectors (Cümle Bağlaçları) Slaytı

Reported Speech Slaytı

Reported Speech with to or ing Slaytı

Reported Questions Slaytı