İngilizce Dış Görünüş, Karakter Sıfatları ve Örnek Cümlelerle Konu anlatımı


İngilizce Dış Görünüş, Karakter Sıfatları ve Örnek Cümlelerle Konu anlatımı

Appearance and Character

Bir kişiyi betimlerken, sahip olduğu bir özelliği belirtirken sıfatlardan yararlanırız. İngilizcede bunun için “to be” ve “to have” – “olmak” ve “sahip olmak” anlamını veren fiiller kullanılır. Örneğin “he is tall” “he has black hair” cümlelerinde olduğu gibi. Aşağıda fiziksel ve karakter tasvirler yapabilmemize yarayan bazı kelime ve kullanımları bulabilirsiniz.

Ancak bu sıfatları öğrenmeden önce İngilizcede sıfatların cümle içinde genellikle belirli bir sıra dâhilinde yer aldıklarını bilmemiz gerekir. Aşağıdaki tablodan bu konuda gerekli olabilecek sıralama bilgisini edinebiliriz. Sırasıyla:

General opinion              Genel fikir (Betimlenen hakkında genel kabul görmüş sıfatlar)

Specific opinion               Özel fikir (Betimlenen hakkında betimleyenin kendi fikrini belirten sıfatlar)

Size Boyut (Betimlenenin boyutsal özellikleri)

Shape Şekil (Betimlenenin biçimsel özellikleri)

Age Yaş

Colour Renk

Nationality Milliyet, ulus

Material Madde (Betimlenenin neyden yapıldığı)

Buna göre bir ismi betimlerken örneğin; boyutunu, şeklini daha sonra rengini ve en son neyden yapıldığını belirtmemiz gerekir:

“That was a giant round black glass ball. Dev yuvarlak siyah bir camdan toptu bu.”

 

İngilizce Dış Görünüş Sıfatları

Appearance

Bu kısımda kişinin dış görünüşü ile ilgili sıfatları ve örnek kullanımları yer almaktadır.

“She is a very attractive and good-looking woman. Çok çekici ve güzel bir kadın.

Attractive Çekici, etkileyici

Beautiful Güzel

Cute Tatlı, sevimli

Good-looking İyi görünüşlü, yakışıklı veya güzel

Handsome Yakışıklı

Nice Güzel, iyi

Pretty Hoş, sevimli

Plain Sıradan, normal

Plain-looking Sade – sıradan görünüşlü

Ugly Çirkin

Unattractive İtici

Casually dressed Günlük – rahat giyimli

Nicely dressed Şık, güzel giyinmiş

Poorly dressed Zevksiz giyinmiş

Well-dressed İyi giyimli, şık

Clean Temiz

Dirty Pis, kirli

Neat Düzgün

Untidy Pasaklı, dağınık,

 

Height
İngilizce Boy ile ilgili kelimeler

Burada kişinin boyu ile ilgili sıfatları ve örnek kullanımların yanı sıra uzunluk birimlerinin karşılaştırılmasına yer verilmiştir.

“She is average height. He is of middle height. O orta boylu birisi.”

Not very tall Çok uzun değil

Quite tall Oldukça uzun

Short Kısa, bodur

Six feet tall

Tall Uzun

Very tall Çok uzun

Average height / Medium height / Middle height Orta boylu

 

Weight

İngilizce Kilo ile ilgili kelimeler

1 pound (lb.) = 0.4536 kilograms (kg)

He weighs 160 pounds. “one hundred and sixty pounds” veya “one hundred sixty pounds” olarak okunur.

He weighs 67 kilograms. (Pronounced as “sixty-seven kilograms”.)

 

Height Boy

1 inch (in.) = 2.54 centimetres (cm)

1 foot (ft.) = 12 in. = 30.48 cm = 0.3048 m

 

He is six feet tall. He is 183 centimetres tall. (One hundred eighty-three centimetres)

She is 170 centimetres tall. (one hundred seventy centimetres)

 

 

Weight and Build

İngilizce Kilo ve yapı

Bir kişinin vücut ağırlığı ve yapısı ile ilgili örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.

“He has a muscular body. Kaslı bir vücudu var.”

Fat Şişman

Medium-build Orta yapılı, normal

Obese Obez

Overweight Aşırı kilolu

Quite thin Oldukça zayıf

Skinny Çöp gibi, çok zayıf, cılız, sıska

Slender Dal gibi

Slim İncecik

Thin İnce, zayıf

Well-build İri yapılı, cüsseli

Athletic Atletik

Muscular Kaslı

Strong Güçlü

 

Hair

İngilizce Saç Renkleri

Saç rengi ve tipleri için kullanabileceğimiz sıfatlar:

“I have smooth, short and black hair. Saçım siyah, yumuşak ve kısa.”

Black Siyah

Blond Sarı

Brown Kahve

Chestnut Brown Kestane kahvesi

Dark Koyu

Fair Açık

Grey Kırçıl

Red Kırmızı

White Beyaz

Long Uzun

Medium-length Orta uzunlukta

Short Kısa

Shoulder-length Omuzuna kadar uzun

Bald Kel

Curly Kıvırcık

Straight Düz

Thick Kalın

Thinning Seyrelmiş

Wavy Dalgalı

Neatly combed Güzel taranmış

Shiny Parlak

Smooth Yumuşak

Dull Mat

Tousled / Dishevelled Dağınık, karışık

 

Eyes
İngilizce GözRenkleri

Kişinin gözlerini betimleyen sıfatlar:

“She has gorgeous dark-green eyes. Müthiş koyu yeşil gözleri var.”

Blue Mavi

Brown Kahverengi

Dark Kara

Dark-green Koyu yeşil

Green Yeşil

Grey Kül rengi, gri

Greyish-blue Çakır

Light-blue Açık mavi

Big İri

Bright Parlak

Expressive Etkileyici

With long lashes Uzun kirpikli

 

Age Yaş

Middle-aged Orta yaşlı

Old Yaşlı

Young Genç

About fifty. Elli civarında

In his thirties Otuzlarında

Twenty-one years old Yirmi bir yaşında

 

Character

İngilizce Karakter, mizaç ile ilgili kelimeler

Kişilik özelliklerini belirtirken kullanabileceğimiz yapılar:

“His easy-going nature made him popular. Bu umursamaz tavrı onu meşhur etti”

Easy-going Kaygısız, adamsendeci

Good-natured İyi huylu

Good-tempered Yumuşak- ağır başlı

Pleasant personality Hoş mizaçlı

Bad-tempered / Ill-natured Aksi, çabuk sinirlenen, huysuz

Terrible character Kötü huylu

Friendly Dostane

Hostile Düşmanca

Outgoing Girişken

Sociable Sosyal

Unfriendly Soğuk, düşmanca

Unsociable Kapanık, asosyal

Immature Toy, çocuksu

Independent Bağımsız

Mature Olgun

Strong Güçlü

Tough Çetin

Weak Zayıf

Dependable / Reliable / Trustworthy Güvenilir, sağlam

Dishonest İkiyüzlü, sahtekâr

Honest Dürüst

Unreliable Güvenilmez

Impulsive Düşüncesiz

Reasonable / Sensible Akıllı, mantıklı

Unpredictable Sağı solu belli olmayan

Unreasonable Mantıksız, fahiş, absürt

Ambitious Hırslı

Energetic Enerjik

Hard-working Çalışkan

Lazy Tembel

Accurate Dakik

Careful Dikkatli

Disciplined Disiplinli

Organized Düzenli

Careless Dikkatsiz

Disorganized Düzensiz

Inattentive Özensiz

Undisciplined Disiplinsiz, başıboş

Alert Gözü açık, uyanık, açıkgöz

Attentive Özenli

Observant Dikkatli veya itaatkâr

Perceptive / Insightful Çabuk kavrayan, cin

Thoughtful Düşünceli

Considerate Saygılı, düşünceli

Aggressive Sinirli

Inconsiderate Düşüncesiz, anlayışsız

Pushy Pişkin, ısrarcı

Self-centred / Selfish / Egoistical Bencil

Modest/ Humble Alçak gönüllü, mütevazı

Self-confident Kendine güvenen, mağrur

Shy Utangaç

Timid Çekingen, ürkek

Arrogant Kibirli

Haughty Burnu büyük

Impudent / Cheeky Arsız, saygısız

Stubborn / Obstinate İnatçı, dediğim dedik

Melancholic Bunalımlı, melankolik

Moody Aksi, huysuz

Self-conscious Kompleksl, takıntılı (kendine ait bir özelliğinden dolayı)

Touchy / Sensitive Kibar, nazik, çıt kırıldım

Dull / Boring Sıkıcı

Humorous / Amusing / Funny Komik, eğlenceli, neşeli

Interesting İlginç

Generous / Unselfish Eli açık, cömert

Kind Nazik, yardımsever, sevecen

Kind-hearted İyi yürekli

Economical / Thrifty Tutumlu

Greedy Açgözlü

Stingy / Mean / Miserly Cimri

Formal / Official Resmi, mesafeli

Informal Yakın, senlibenli, resmiyetsiz

Relaxed / Casual Rahat, öylesine, kayıtsız

Crazy Çılgın

Strange / Odd / Weird / Eccentric Acayip, değişik, tuhaf, garip

 

Mind
İngilizce Zekâ

Bir kişinin zekâ ve aklına yönelik özellikleri için sıfatlar

Agile Kıvrak

Bright Parlak zekâ

Broad-minded Açık fikirli – görüşlü

Clever Zeki

Intelligent Zeki

Keen Quick Kıvrak zekâ

Sharp Keskin zekâ

Wise / learned Bilge

Foolish Aptal

Narrow-minded Dar fikirli

Silly Ahmak, boş kafa

Stupid Salak

 

Related words

Dış görünüş ile İlgili kelimeler

Aşağıda verilen kelimeler de karakter ve görünüşü betimlemek için kullanılırlar ancak bazı kelimeler argo sınıfına girdiği için dikkatli kullanılmalıdır.

 

Bookworm Kitap kurdu

History buff Tarih delisi

Sports / music / movie / football fan Spor, müzik, film, futbol hayranı – fanı

TV addict TV bağımlısı

Computer freak Bilgisayar manyağı

Computer whiz kid Bilgisayar dehası çocuk

Number-cruncher Hesaba- matematiğe kafası basan – yatan

Fashion-monger Moda taciri

Fashion plate / a dandy Gösteriş düşkünü – görünüşe çok önem veren adam

Junk collector, a pack rat Çöpçü, onu bunu toplayan, hiç bir şey atmayan kimse

Miser Cimri

Squanderer Savurgan

Couch potato / Lazybones Tembel, miskin

Homebody Ev kuşu

Jack of all trades On parmağında on marifet

Workaholic İşkolik

Adventurer Maceracı, macerapereset

Oddball Weirdo Acayip, tuhaf, ucube

Thrill seeker Heyecan arayan

Prude cinsel konularda aşırı ahlakçı kimse

Chronic liar İflah olmaz yalancı

City slicker Mahalle çocuğu, (şehir dışında hiç yaşamamış toy kimseler için kullanılır, genelde bir işi yapamadıklarında)

Gambler Kumarbaz, düzenbaz

Hypocrite İkiyüzlü, riyakâr

Simpleton Alık, avanak

Smooth operator Nabza göre şerbet veren

Loser Beceriksiz, boş adam

Overachiever Çok azimli, çok çalışan ve istediğine erişemeyince mutsuz olan kimse X Underachiever

Softy Saf, kolay inanan

Tough guy Çetin ceviz

Winner Başarılı, üstün gelmiş

Woman-chaser / womanizer / lady’s man / ladies’ man / lady-killer Çapkın, zampara, kadın düşkünü – avcısı

Black sheep Yüz karası

Night owl Gece kuşu

Scapegoat Günah keçisi, şamar oğlanı

Scarecrow Bostan korkuluğu

 

Related Phrases

Dış görünüm ile İlgili kullanımlar

 

What does she/he look like? Nasıl birisi?

He is young and good-looking, with blue eyes and short blond hair. Genç, yakışıklı, mavi gözlü kısa sarı saçlı birisi.

She is tall and thin, with red hair. She is twenty-three years old. İnce ve uzun boylu, kırmızı saçlı ve 23 yaşında.

How do I look? Nasıl Görünüyorum?

You look good / great / nice. İyi / muhteşem / hoş görünüyorsun

You look terrible / awful. Kötü / berbat görünüyorsun

What is she / he like? Nasıl birisi?

She is very friendly and dependable. She is also interesting and amusing. Çok arkadaş canlısı ve güvenilir biri ayrıca ilginç ve eğlenceli.

John is brave and honest. He also has a good sense of humour. John cesur ve dürüst birisi ayrıca iyi bir espiri anlayışı var.

Who does she take after, her mother or her father? (Take after Birisine benzemek, çekmek)

Annesine mi babasına mı çekmiş / benziyor?

She takes after her mother in appearance, but she is like her father in character. Görünüşü annesine karakteri babasına çekmiş.