İngilizce Duygular ve Hisler Alıştırmaları


1-5. sorularda boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz, 6-10. sorularda görselleri ifade eden seçenekleri işaretleyiniz, 11-25. sorularda verilen kelimeler olumlu bir duyguyu ifade ediyorsa positive, olumsuz bir duyguyu ifade ediyorsa negative seçeneğini işaretleyiniz

  1. I feel …………………… when I fall on the street.
  1. I feel ………………….. when I go to bed late and wake up early.
  1. I feel …………………… when I get good grades.
  1. I feel ………………. when I am angry.
  1. I feel energetic when I’m ……………………..
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. Happy12. Upset13. Cheerful14. Angry15. Depressed16. Sad17. Great18. Energetic19. Moody20. Unhappy21. Pleased22. Tired23. Glad24. Relaxed25. Peaceful