İngilizce Duygular ve Hisler Alıştırmaları


1-5. sorularda boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz, 6-10. sorularda görselleri ifade eden seçenekleri işaretleyiniz, 11-25. sorularda verilen kelimeler olumlu bir duyguyu ifade ediyorsa positive, olumsuz bir duyguyu ifade ediyorsa negative seçeneğini işaretleyiniz

  1. I feel …………………… when I fall on the street.
  1. I feel ………………….. when I go to bed late and wake up early.
  1. I feel …………………… when I get good grades.
  1. I feel ………………. when I am angry.
  1. I feel energetic when I’m ……………………..
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. Happy12. Upset13. Cheerful14. Angry15. Depressed16. Sad17. Great18. Energetic19. Moody20. Unhappy21. Pleased22. Tired23. Glad24. Relaxed25. Peaceful

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.