İngilizce duygular ve hisler Feelings and Emotions


İngilizce Duygular ve Hisler (Duygulara ait kelimeler ve kelime öbekleri)
Feelings and Emotions

İngilizce’de nasıl hissettiğimizi anlatmak için temelde “to be” olmak ve “feel” hissetmek fiillerini kullanabiliriz.
I am happy”, “I feel tired”, “I’m bored” “She feels unsafe here”, “They are optimist” gibi. Ancak bu filler dışında “get”, “become” “stay” ve “grow” gibi fiiller de kullanılabilir:

I get frustrated when people don’t understand what I’m trying to say. İnsanlar ne demek istediğimi anlamayınca sinirlenirim. (get frustrated sinirlenmek)

It is easy to become discouraged while looking for a job. İş ararken insanın hevesi hemen kırılabiliyor.
(become discouraged hevesi kırılmak)

He always stays hopeful and believes that everything is going to be all right. Hiç bir zaman umudunu kaybetmez ve her şeyin yoluna gireceğine inanır. (stay hopeful umudunu korumak)

After hours of waiting alone she finally grew impatient and left the room.Saatlerce yalnız bekledikten sonra sonunda sabrı taştı ve odayı terk etti. (grew impatient sabırsızlanmak)

Aşağıda duyguları anlatmak için kullanabileceğiniz kelimeleri bulabilirsiniz:

 

Pleasant Feelings Güzel, hoş, iyi duygular

Open Açık, anlayışlı

Accepting Uysal, ağır başlı

Amazed Şaşkın

Confident Kendinden emin

Easy Rahat, huzurlu

Free Özgür

Interested İlgili

Kind Nazik, kibar

Receptive Yenilikçi, yeniliğe açık

Reliable Güvenilir

Satisfied Memnun

Sympathetic Sempatik, birinin duygularını anlayıp paylaşan

Understanding Anlayışlı

 

Happy Mutlu

Cheerful Güleç, neşeli

Delighted Memnun, keyifli, kıvançlı

Ecstatic Mest olmuş, çok mutlu

Elated Çoşkun, kıvançlı

Festive Çoşkulu, bayramlık

Fortunate Talihli, kaderli

Gay Şen

Glad Memnun, hoşnut

Gleeful Neşe dolu, şen şakrak

Great Muhteşem, harikulade

Important İtibarlı, önemli, mühim

Joyous Keyifli, neşeli

Jubilant Çok sevinçli, mutluluktan havalara uçan

Lucky Şanslı

Merry Şatır, şen, neşeli

Overjoyed Ağzı kulaklarında

Sunny Neşeli, keyfi yerinde

Thankful Müteşekkir

 

Alive Canlı

Animated Canlı, haraketli

Courageous Cesur, yürekli

Energetic Hareketli, enerjik

Frisky Civelek, yerinde duramayan

Impulsive Gözü kara, atılgan, ivecen

Liberated Özgür, serbest

Optimistic İyimser

Playful Şakacı, muzip

Provocative Cazip, çekici, etkileyici

Spirited Ateşli, canlı cesaretli

Thrilled Çok heyecanlanmış

Wonderful Muhteşem, olağanüstü

 

Good İyi

At ease Rahat

Blessed Huzurlu, mübarek

Bright Akıllı, uyanık, gözü açık

Calm Sakin, dingin

Certain Emin, kararlı

Clever Zeki, akıllı

Comfortable Komforlu, rahat

Content Mutlu ve memnun

Encouraged Cesaretlendirilmiş, yüreklendirilmiş

Free and easy Senli benli, sıcak samimi

Peaceful Huzurlu

Pleased Memnun, hoşnut

Reassured Sakin, teminatlı, rahat

Relaxed Rahatlamış, gevşemiş

Serene Berrak, durgun

Surprised Şaşırmış

 

Love Sevgi

Admiration Hayranlık

Affectionate Şefkatli, müşfik

Attracted Etkilenmiş

Close Yakın

Comforted Avutulmuş, rahatlatılmış

Considerate Hürmetkâr

Devoted Fedakâr

Loved Sevgili

Loving Sevecen

Passionate Tutkulu, şevkli

Sensitive Hassas

Sympathy Sempati

Tender Narin

Touched Etkilenmiş, müteessir

Warm Sıcak, içten

 

Interested İlgi

Absorbed Dalmış

Affected Suni, yapmacık

Concerned Endişeli

Engrossed Kaptırmış, dalmış

Fascinated Büyülenmiş, ağzı açık kalmış

Inquisitive / Curious / Snoopy Çok meraklı, araştırmacı

Intrigued Çok etkilenmiş, takılı kalmış

Nosy Meraklı Melahat, her işe burnunu sokan

 

Positive Olumlu

Anxious Kaygılı

Bold / Brave / Daring Cüretkâr, cesur gözü pek, pervasız

Determined Kararlı

Eager / Keen İstekli, hevesli

Earnest Ağır başlı

Enthusiastic İstekli, meraklısı

Excited Heyecanlı

Hopeful Umutlu

Inspired Yaratıcı, heyecan verici

Intent Niyetli, gayretli

 

Strong Güçlü

Dynamic Dinamik, kanlı canlı, zıpkın gibi

Hardy Acar

Impulsive Gözü kara

Rebellious Asi

Secure Korkusuz, kaygısız

Sure / Certain Kendinden emin, şüphesiz

Tenacious Azimli

Unique Emsalsiz, tek

 

Difficult, unpleasant feelings

Angry Kızgın

Aggressive Agresif, saldırgan

Annoyed Kızmış

Bitter / resentful Gücenmiş, kinlenmiş, kızgın

Boiling Köpürme

Cross Bozuşmak

Enraged Çok kızmış, kudurmuş

Fuming Tepesi atma

Hateful Nefret dolu

Hostile Düşmanca

Incensed / infuriated Kızdırılmış

Indignant İçerlemiş

Inflamed Öfkeli, kabarmış

Insulting Onur kırıcı, küçük düşürücü

Irritated Öfkeli, rahatsız

Offensive Aşalayıcı, nahoş, çirkin, pis

Provoked Kışkırtılmış

Sore Mustarip

Unpleasant Hoş olmayan

Upset Üzgün

Worked up Çok üzgün veya heyecanlı

 

Depressed Depresif

A sense of loss Boşluk hissi

Abominable Pis, iğrenç, felaket

Ashamed Utanmış

Bad Kötü

Despicable Değersiz, hakir, alçak

Detestable İğrenç, nefret uyandıran

Disappointed Hayal kırıklığına uğramış

Disgusting Tiksinç, iğrenç

Dissatisfied Hoşnutsuz

Guilty Suçlu

In despair Çaresiz

Lousy Kötü, hasta, fena

Miserable Sefil, acınası

Powerless Güçsüz bitkin

Repugnant Aykırı, muhalif

Sulky Somurtkan

Terrible Berbat, korkunç, feci

 

Confused Karışık

Disillusioned Hayal kırıklığına uğramış

Distrustful Kuruntulu, itimatsız

Embarrassed Utanmış

Hesitant Tereddütlü, çekinceli, mızmız

Indecisive Kararsız

Lost Kayıp

Misgiving Kuruntu, kaygı

Perplexed Kafası karışık, şaşkın

Pessimistic Kötümser

Sceptical Şüpheci

Shy Utangaç

Stupefied Afallamış

Tense Gergin

Unbelieving İnanmayan, umutsuz

Uneasy Tedirgin, rahatsız, huzursuz

Unsure Belirsiz, güvensiz

 

Helpless Çaresiz

Alone Yalnız

Despair Çaresiz

Distressed Tükenmiş

Empty Boş

Fatigued Bitkin

Forced Zoraki, yapmacık

In a stew Paçaları tutuşmuş

Incapable Aciz

Inferior Değersiz, iş görmez

Paralyzed Eli ayağı tutmama

Pathetic Acınası, içler acısı

Tragic Trajik

Useless İşe yaramaz

Vulnerable Savunmasız, aciz

Woeful Istıraplı

 

Indifferent Farksız

Cold Soğuk

Disinterested İlgisiz, alakasız

Dull Sıkıcı

Insensitive Duygusuz, kaba

Lifeless Cansız, ruh gibi

Neutral Tarafsız

Nonchalant Kalesiz, kaygısız, ağırkanlı

Preoccupied Kafası meşgul, dalgın

Reserved İçe kapanık, utangaç

Weary Bitap

 

Afraid Korku

Alarmed Etekleri tutuşmuş

Cowardly Ödlek, korkak

Fearful Korkunç

Frightened Ürkmüş

Nervous Gergin, endişeli, kaygılı

Panic Panik olmak

Quaking Titremek (korkudan)

Restless Kıpırdak, kurtlu

Scared Korkmuş

Shaky Sarsak, zayıf

Suspicious Şüpheli

Terrified Dehşete kapılmış

Threatened / menaced Tehdit altında

Timid Çekingen

Wary Tedbirli

Worried Endişeli

 

 

Hurt Acı

Aching Sızı

Afflicted Sarsılmış

Agonized Istıraplı

Alienated Uzaklaştırma

Appalled Dehşete kapılmak

Crushed Ezilmiş, büzülmüş

Dejected Hüzünlü, kederli

Deprived Yoksul, muhtaç

Heartbroken Kalbi kırılmış, çok üzgün

Humiliated Küçük düşürülmüş, aşağılanmış

Injured Yaralanmış

Offended İncinmiş

Pained Canı yanmış

Rejected Reddedilmiş

Tormented Kafasının eti yenmiş

Tortured Eziyet çekmiş

Victimized Ezmek, aşağılamak, hor görmek

Wronged Mağdur, mazlum

 

Sad Üzüntü

Anguish Elem

Desolate Kimsesiz

Desperate Çaresiz

Dismayed Endişeli hayal kırıklığına uğranmış – üzgün

Grief Keder, gam

Grieved Mahzun

Lonely Yalnız

Mournful Yaslı, kederli, hazin

Sorrowful Dertli

Tearful Gözleri yaşlı

Unhappy Mutsuz