İngilizce Eğlence Panayırı Alıştırmalar


1-5. sorularda boşluklara uygun kelimeleri getiriniz, 6-10. sorularda görselleri ifade eden seçenekleri işaretleyiniz, 11-20. sorularda boşluklara –ed ya da –ing takısı getiriniz, 21-25. sorularda görselleri ifade eden cümleleri işaretleyiniz. 

  1. I’m frightened of ghost trains, because they’re ………………  1. I’m fascinated by wave swingers, because they’re ……………….  1. I’m ………………….. of carrousels, because they’re boring.  1. My …………………… fun ride is bumper cars.  1. My little brother ………………. big wheel.6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. I’m amaz… by it.12. This is amaz…13. Carrousel is bor…14. Bumper cars are fascinat…15. We’re fascinat…16. Ghost trains are frighten…17. Wave swingers are thrill…18. I’m frighten… by ghost trains.19. We’re thrill…20. I’m scar… of spiders.21. 
22. 
23. 
24. 
25. 


Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.