İngilizce eş anlamlı sıfatlar


SYNONYMS OF ADJECTIVES

(Eş anlamlı sıfatlar)

Eş anlamlı veya yakın anlamlı sıfatların en yaygın olanları aşağıda listelenmiştir.

Awful terrible berbat

blank empty boş

boring tiresome sıkıcı

broad wide geniş

center middle orta, merkez

clumsy awkward sakar

crazy mad çılgın

cunning clever zeki

dependable reliable güvenilir

dirty filthy kirli

eatable edible yenilebilir

excited thrilled heyacanlı

false untrue yanlış

fertile fruitful verimli

foul nasty pis

funny amusing eğlenceli

gay cheerful neşeli

great splendid harika

handsome good-looking yakışıklı

hard difficult zor, sıkı

huge enormous çok büyük

intelligent clever zeki

kind gentle kibar

little small küçük

loyal faithful sadık

mad crazy çılgın

noisy loud gürültülü

old ancient eski

oral verbal sözsel

quick fast çabuk, hızlı

rare scarce nadir

real genuine gerçek, hakiki

rich wealthy zengin

rude impolite kaba

sad unhappy mutsuz, üzgün

safe secure güvenli

slim slender ince

speedy rapid hızlı

talented gifted yetenekli

terrific wonderful harika

though hard sıkı, zor

tremendous wonderful harika

usual normal her zamanki

vacant empty boş

weak feeble zayıf

weary tired yorgun

well-known famous ünlü

well-off prosperous zengin, gönençli