İngilizce evcil hayvanlar, evcil hayvanların vücut bölümleri, can can’t have has olumlu olumsuz ve soru cümleleri konu anlatımı


İngilizce evcil hayvanlarla ilgili kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu konuda have/has ve can/can’t anlatılacaktır.

 

İngilizce Türkçe
Pet Evcil hayvan
Pet shop Evcil hayvan dükkanı
Dog Köpek
Cat Kedi
Bird Kuş
Parakeet Muhabbet kuşu
Parrot Papağan
Canary Kanarya
Rabbit Tavşan
Duck Ördek
Fish Balık
Goldfish Japon balığı
Hamster Hamster
Rooster Horoz
Chicken Tavuk
Goose Kaz
Turtle Kaplumbağa
Horse At
Cow İnek
Sheep Koyun
Lamb Kuzu
Goat Keçi
Pig Domuz
Turkey Hindi
Feed Beslemek
Mule Katır
Donkey Eşek
Peacock Tavus kuşu
Feather Kuş tüyü
Fur Kürk
Beak Gaga
Paw Pati
Scales Pullu deri
Tail Kuyruk
Hoopoe İbibik
Fin(s) Yüzgeç(ler)
Wing(s) Kanat(lar)
Swim Yüzmek
Fly Uçmak
Run Koşmak
Walk Yürümek

 

İngilizce evcil hayvanlar hakkında şu videoyu da izleyebilirsiniz:

 

Have/Has

“Have” sahip olmak anlamına gelir ve “has” de “have”in –s takısı almış halidir diyebiliriz.

Have/Has konusu için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Subjects Positive Negative
I have don’t have
You have don’t have
We have don’t have
They have don’t have
He has doesn’t have
She has doesn’t have
It has doesn’t have
Ali (he) has doesn’t have
Alexa (she) has doesn’t have
The cat (it) has doesn’t have
Ali and Alexa (they) have don’t have
People (they) have don’t have

 

I have a cat. (Bir kedim var.)

He has a dog. (Onun köpeği var.)

Linda has a parakeet. (Linda’nın muhabbet kuşu var.)

Linda and Alex have a parrot. (Linda ve Alex’in papağanı var.)

 

Have/Has kullanarak bir kişiye evcil hayvanı olup olmadığını sorabiliriz.

 

Do + (You, We, They özneleri ve çoğul isimler)  +  have  +   a pet?

Does + (He,She özneleri ve tekil isimler)    +   have   +  a pet?

 

Do you have a pet? (Evcil hayvanın var mı?)

Yes, I do. I have a cat.(Evet var. Kedim var.)

 

Does he have a pet? (Onun evcil hayvanı var mı?)

Yes, he does. He has a hamster. (Evet var. Hamsterı var.)

 

Does she have a pet? (Onun evcil hayvanı var mı?)

Yes, she does. She has a goldfish. (Evet var. Japon balığı var.)

 

Does Gill have a pet? (Gill’in evcil hayvanı var mı?)

Yes, she does. She has a parakeet. (Evet var. Muhabbet kuşu var.)

 

Does Jeremy have a pet? (Jeremy’nin evcil hayvanı var mı?)

Yes, he does. He has a canary. (Evet var. Kanaryası var.)

 

Do Joe and Jane have a pet? (Joe ve Jane’in evcil hayvanı var mı?)

Yes, they do. They have a horse. (Evet var. Onların atı var.)

 

“Have/Has” evcil hayvanların sahip oldukları vücut kısımlarını belirtirken de kullanılır;

 

Does a parrot have wings? (Bir papağanın kanatları var mıdır?)

Yes, it does.

Do parrots have wings? (Papağanların kanatları var mıdır?)

Yes, they do.

 

Does a rooster have a hoopoe? (Bir horozun ibibiği var mıdır?)

Yes, it does.

Do roosters have hoopoes? (Horozların ibibikleri var mıdır?)

Yes, they do.

 

Does a dog have wings? (Bir köpeğin kanatları var mıdır?)

No, it doesn’t.

Do dogs have wings? (Köpeklerin kanatları var mıdır?)

No, they don’t.

 

Does a canary have wings? (Bir kanaryanın kanatları var mıdır?)

Yes, it does.

Do canaries have wings? (Kanaryaların kanatları var mıdır?)

Yes, they do.

 

Does a parrot have feathers? (Bir papağanın kuş tüyleri var mıdır?)

Yes, it does.

Do parrots have feathers? (Papağanların kuş tüyleri var mıdır?)

Yes, they do.

 

Does a goldfish have wings? (Bir japon balığının kanatları var mıdır?)

No, it doesn’t.

Do goldfish have wings? (Japon balıklarının kanatları var mıdır?)

No, they don’t.

Fish”in çoğulu yine “fish” olduğu için, “goldfish”in çoğulu da “goldfish” olarak kalır. “Sheep”in de çoğulu aynı şekilde “sheep”tir.

Does a sheep have legs? (Bir koyunun bacakları var mıdır?)

Yes, it does.

Do sheep have legs? (Koyunların bacakları var mıdır?)

Yes, they do.

 

Does a cat have wings? (Bir kedinin kanatları var mıdır?)

No, it doesn’t.

Do cats have wings? (Kedilerin kanatları var mıdır?)

No, they don’t.

 

Does a dog have paws? (Bir köpeğin patileri var mıdır?)

Yes, it does.

Do dogs have paws? (Köpeklerin patileri var mıdır?)

Yes, they do.

 

Does a goldfish have fins? (Bir japon balığının yüzgeçleri var mıdır?)

Yes, it does.

Do goldfish have fins? (Japon balıklarının yüzgeçleri var mıdır?)

Yes, they do.

 

Does a turkey have paws? (Bir hindinin patileri var mıdır?)

No, it doesn’t.

Do turkeys have paws? (Hindilerin patileri var mıdır?)

No, they don’t.

 

Does a peacock have a tail? (Bir tavus kuşunun kuyruğu var mıdır?)

Yes, it does.

Do peacocks have tails? (Tavus kuşlarının kuyrukları var mıdır?)

Yes, they do.

 

Does a donkey have fur? (Bir eşeğin kürkü var mıdır?)

Yes, it does.

Do donkeys have fur? (Eşeklerin kürkü var mıdır?)

Yes, they do.

 

Does a parakeet have a beak? (Bir muhabbet kuşunun gagası var mıdır?)

Yes, it does.

Do parakeets have beaks? (Muhabbet kuşlarının gagaları var mıdır?)

Yes, they do.

 

Does a lamb have fins? (Bir kuzunun yüzgeçleri var mıdır?)

No, it doesn’t.

Do lambs have fins? (Kuzuların yüzgeçleri var mıdır?)

No, they don’t.

 

Evcil hayvanların yapabildikleri ve yapamadıkları şeyler (Can / Can’t)

Cümle oluşturma

İngilizce evcil hayvanların yapabildikleri şeyler hakkında cümle kurarken “can” kullanmamız gerekir. Çoğul ya da tekil isim fark etmeksizin tüm isimlerden sonra “can” getirilebilir ve “can”den sonra mutlaka bir verb(eylem) kullanmamız gerekir. Bu eylem hiçbir ek alamaz.

Örnek: Birds can fly. (Kuşlar uçabilirler.)

A bird can fly. (Bir kuş uçabilir.)

İngilizce evcil hayvanların yapamadıkları şeyler hakkında cümle kurarken ise “can’t” kullanmamız gerekir. Yine çoğul ya da tekil isim fark etmeksizin tüm isimlerden sonra “can’t” ve bir verb(eylem) getirilir. Bu eylem hiçbir ek alamaz.

Örnek: Cows can’t swim. (İnekler yüzemezler.)

A cow can’t swim. (Bir inek yüzemez.)

  A parrot can speak and fly. (Bir papağan konuşabilir ve uçabilir.)

Parrots can speak and fly. (Papağanlar konuşabilir ve uçabilirler.)

 

A goldfish can swim, but it can’t fly. (Bir japon balığı yüzebilir, ama uçamaz.)

Goldfish can swim, but they can’t fly. (Japon balıkları yüzebilir, ama uçamazlar.)

 

A rooster can walk, but it can’t fly. (Bir horoz yürüyebilir, ama uçamaz.)

Roosters can walk, but they can’t fly. (Horozlar yürüyebilir, ama uçamazlar.)

 

A cat can climb a tree, but it can’t speak. (Bir kedi ağaca tırmanabilir, ama konuşamaz.)

Cats can climb trees, but they can’t speak. (Kediler ağaca tırmanabilirler, ama konuşamazlar.)

 

A duck can swim, but it can’t fly. (Bir ördek yüzebilir, ama uçamaz.)

Ducks can swim, but they can’t fly. (Ördekler yüzebilirler, ama uçamazlar.)

 

 

A cow can walk, but it can’t swim. (Bir inek yürüyebilir, ama yüzemez.)

Cows can walk, but they can’t swim. (İnekler yürüyebilirler, ama yüzemezler.)

A cow can’t swim, but it can walk. (Bir inek yüzemez, ama yürüyebilir.)

Cows can’t swim, but they can walk. (İnekler yüzemezler, ama yürüyebilirler)

 

A canary can fly, but it can’t speak. (Bir kanarya uçabilir, ama konuşamaz.)

Canaries can fly, but they can’t speak. (Kanaryalar uçabilirler, ama konuşamazlar.)

A canary can’t speak, but it can fly. (Bir kanarya konuşamaz, ama uçabilir.)

Canaries can’t speak, but they can fly. (Kanaryalar konuşamazlar, ama uçabilirler.)

 

İngilizce Evcil Hayvanlar Alıştırmaları

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Quiz

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Testi

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce hayvanlar, have has, can can’t, Geniş Zaman, Where soruları ve cevapları konu anlatımı

Animals – İngilizce Hayvanlar Quiz

Animals – İngilizce Hayvanlar Kelime Testi

İngilizce Hayvanlar Testi

İngilizce Hayvanlar Alıştırmaları

Animals – İngilizce Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Hayvanlar Animals Slaytı

İngilizce Hayvanlar İle İlgili Worksheet

İngilizce Hayvanlar Tablosu

Hayvanlar ve Evcil Hayvanlar İngilizce Kelimeleri

İngilizce Hayvanlar Videoları

İngilizce Evcil Hayvanlar Videoları

İngilizce vahşi hayvanlar, yaşadıkları yerler, yapabildikleri ve yapamadıkları şeyler, vahşi hayvanların vücut bölümleri konu anlatımı

İngilizce Vahşi Hayvanlar Videoları

İngilizce Vahşi Hayvanlar Alıştırmaları

İngilizce deniz hayvanları “to be” çekimi, “have, has” konu anlatımı

İngilizce Deniz Hayvanları Videoları

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Quiz

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Quiz

Hayvanlarla ilgili ilginç İngilizce deyimler

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Testi

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Testi

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar True False Alıştırması

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları True False Alıştırması

İngilizce Vahşi Hayvanlar Wild Animals Slaytı

İngilizce Deniz Hayvanları Sea Animals Slaytı

İngilizce Çiftlik Hayvanları Farm Animals Slaytı

Animals Crossword – İngilizce hayvanlar etkinliği

4. sınıf ingilizce hayvanlar doğru cevabı seç

4. sınıf ingilizce hayvanlar

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme 1